فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 کتاب : نقش بسته بندی در بازاریابی 94-03-25 1375
2 کتاب : Advertising & Consumer Citizenship 94-03-18 789
3 advance in advertising research 94-03-17 778
4 کتاب : 101 راه برای افزایش فروش 94-02-22 929
5 سیر تحول علم مدیریت در ایران و جهان 91-02-24 2147
6 مدیریت استراتژیک برند - کاپفرر 90-10-13 1803
7 پنهانِ پیدا 90-10-13 1406
8 مدیریت استراتژیک برند - کوین کلر 90-10-13 3928
9 ساخت برندهای قدرتمند 90-10-11 1698