فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13684
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4308
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2467
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 2833
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2758
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2724
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2178
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3367
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3725
10 مفهوم واردات 90-10-05 5364
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3049
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2487
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2448
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2740
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3762
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3847
17 درباره گمرك 90-09-13 2381
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1895
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3325
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3371
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1720
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3536
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2372
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1842
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1474
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8449
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 1895
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1869
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3219
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4518
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3609
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2775