فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13542
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4242
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2439
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 2782
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2720
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2695
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2154
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3334
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3694
10 مفهوم واردات 90-10-05 5296
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3018
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2444
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2413
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2707
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3696
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3795
17 درباره گمرك 90-09-13 2351
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1863
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3299
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3340
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1693
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3494
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2334
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1810
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1456
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8240
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 1867
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1852
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3157
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4481
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3572
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2708