فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13380
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4168
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2409
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 2747
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2682
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2665
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2128
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3297
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3659
10 مفهوم واردات 90-10-05 5192
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 2978
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2401
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2390
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2679
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3610
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3734
17 درباره گمرك 90-09-13 2313
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1838
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3266
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3304
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1670
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3453
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2290
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1785
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1438
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8007
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 1834
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1821
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3076
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4452
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3526
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2648