فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13936
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4443
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2577
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3009
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2948
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2910
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2349
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3560
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3842
10 مفهوم واردات 90-10-05 5523
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3230
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2599
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2634
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2921
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3888
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3967
17 درباره گمرك 90-09-13 2497
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1983
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3433
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3480
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1812
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3678
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2478
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1939
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1567
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8707
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2000
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1973
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3357
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4622
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3729
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2915