فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 14177
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4573
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2619
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3049
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2999
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2938
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2378
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3613
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3943
10 مفهوم واردات 90-10-05 5723
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3279
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2679
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2670
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2963
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4019
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4097
17 درباره گمرك 90-09-13 2557
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2009
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3501
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3558
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1834
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3776
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2563
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1966
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1583
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 9018
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2037
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2008
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3494
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4680
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3834
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 3003