فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 15481
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 5016
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2875
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3331
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 3284
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 3160
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2565
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3880
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 4288
10 مفهوم واردات 90-10-05 6353
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3558
12 مفهوم صادرات 90-10-05 3015
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2914
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 3193
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4629
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4697
17 درباره گمرك 90-09-13 2796
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2209
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3842
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3882
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 2042
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 4208
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2861
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 2147
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1806
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 10542
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2271
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2189
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 4115
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4934
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 4170
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 3306