فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13363
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4157
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2405
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 2740
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2675
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2657
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2121
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3290
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3654
10 مفهوم واردات 90-10-05 5173
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 2973
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2393
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2383
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2677
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3600
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3728
17 درباره گمرك 90-09-13 2306
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1834
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3263
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3294
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1665
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3449
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2286
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1783
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1432
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 7985
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 1830
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1819
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3071
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4446
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3522
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2638