فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13905
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4436
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2572
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3004
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2943
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2906
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2347
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3557
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3839
10 مفهوم واردات 90-10-05 5520
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3221
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2595
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2624
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2917
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3885
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3964
17 درباره گمرك 90-09-13 2495
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1982
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3432
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3475
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1811
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3674
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2475
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1936
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1565
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8697
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 1998
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1972
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3352
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4617
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3720
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2908