فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 14811
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4835
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2723
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3179
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 3153
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 3035
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2459
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3723
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 4111
10 مفهوم واردات 90-10-05 6047
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3406
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2813
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2790
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 3071
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4277
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4394
17 درباره گمرك 90-09-13 2655
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2090
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3668
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3707
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1923
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3991
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2728
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 2048
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1663
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 9777
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2143
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2089
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3817
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4799
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 4013
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 3147