فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 15229
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4942
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2825
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3277
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 3244
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 3120
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2525
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3824
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 4214
10 مفهوم واردات 90-10-05 6213
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3505
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2928
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2866
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 3148
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4491
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4553
17 درباره گمرك 90-09-13 2735
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2156
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3766
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3832
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 2000
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 4108
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2801
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 2113
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1755
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 10195
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2218
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2151
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3990
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4877
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 4115
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 3242