فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 14164
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4570
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2616
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3044
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2994
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2933
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2374
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3608
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3937
10 مفهوم واردات 90-10-05 5711
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3271
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2673
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2664
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2959
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4014
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4087
17 درباره گمرك 90-09-13 2555
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2008
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3499
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3548
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1832
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3771
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2553
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1962
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1582
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8998
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2033
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2006
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3488
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4672
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3827
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2996