فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13682
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4308
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2467
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 2833
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2757
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2723
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2175
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3362
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3724
10 مفهوم واردات 90-10-05 5362
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3047
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2486
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2447
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2737
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3754
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3843
17 درباره گمرك 90-09-13 2379
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1894
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3324
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3370
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1720
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3531
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2370
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1840
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1473
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8440
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 1892
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1869
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3217
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4517
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3608
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2769