فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13379
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4166
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2409
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 2747
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2680
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2664
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2128
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3295
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3657
10 مفهوم واردات 90-10-05 5189
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 2978
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2401
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2390
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2679
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3606
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3733
17 درباره گمرك 90-09-13 2313
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1838
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3266
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3301
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1669
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3453
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2290
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1785
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1438
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8003
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 1834
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1821
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3076
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4451
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3525
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2647