فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 برخی از سوابق همکاری و مشتریان مدیریت فردا 6010
2 خدمات مشاوره در حوزه فروش و پخش 22557
3 سامانه هوش تجاری صنعت پخش (Arena BI) 10115
4 عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش 8641
5 مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش مویرگی 5400
6 مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش 11392
7 مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری 21117