فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری 22174
2 مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش مویرگی 6230
3 مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش 12339
4 سامانه هوش تجاری صنعت پخش (Arena BI) 10860
5 عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش 9609
6 خدمات مشاوره در حوزه فروش و پخش 23935
7 برخی از سوابق همکاری و مشتریان مدیریت فردا 6462