فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری 21663
2 مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش مویرگی 5843
3 مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش 11893
4 سامانه هوش تجاری صنعت پخش (Arena BI) 10502
5 عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش 9171
6 خدمات مشاوره در حوزه فروش و پخش 23344
7 برخی از سوابق همکاری و مشتریان مدیریت فردا 6259