فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری 21361
2 مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش مویرگی 5588
3 مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش 11592
4 سامانه هوش تجاری صنعت پخش (Arena BI) 10267
5 عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش 8882
6 خدمات مشاوره در حوزه فروش و پخش 22912
7 برخی از سوابق همکاری و مشتریان مدیریت فردا 6108