فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری 21997
2 مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش مویرگی 6104
3 مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش 12184
4 سامانه هوش تجاری صنعت پخش (Arena BI) 10734
5 عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش 9457
6 خدمات مشاوره در حوزه فروش و پخش 23727
7 برخی از سوابق همکاری و مشتریان مدیریت فردا 6382