فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری 22509
2 مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش مویرگی 6522
3 مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش 12606
4 سامانه هوش تجاری صنعت پخش (Arena BI) 11062
5 عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش 9918
6 خدمات مشاوره در حوزه فروش و پخش 24358
7 برخی از سوابق همکاری و مشتریان مدیریت فردا 6582