فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 کتاب : advance in advertising research 94-03-12 887
2 مدیریت رفتار سیاسی در سازمان 91-03-23 1819
3 مدیریت بازاریابی در گردشگری 91-03-23 2640
4 روشهاي بخش‌بندي بازار در صنعت دارويي کشور 90-01-28 2358
5 تاثير هيجان بر رفتار مصرف کننده 90-01-28 5741
6 بررسی تطبیقی حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون ایران و انگلستان 90-01-28 4059
7 سبک‌ زندگی‌ در تبلیغات‌ تلویزیون ایران‌ 90-01-28 3488