فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 کتاب : advance in advertising research 94-03-12 709
2 مدیریت رفتار سیاسی در سازمان 91-03-23 1596
3 مدیریت بازاریابی در گردشگری 91-03-23 2373
4 روشهاي بخش‌بندي بازار در صنعت دارويي کشور 90-01-28 2219
5 تاثير هيجان بر رفتار مصرف کننده 90-01-28 5026
6 بررسی تطبیقی حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون ایران و انگلستان 90-01-28 3614
7 سبک‌ زندگی‌ در تبلیغات‌ تلویزیون ایران‌ 90-01-28 3175