فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 کتاب : تبلیغات و شهروندی مصرف کنندگان 94-03-18 866
2 کتاب : Advertising & Consumer Citizenship 94-03-18 789
3 advance in advertising research 94-03-17 826
4 بازاریابی و مدیریت بازار - دکتر ونوس 93-09-09 2154
5 مدیریت استراتژیک برند - کاپفرر 90-10-18 3913
6 مدیریت استراتژیک برند - کوین کلر 90-10-18 4858