دکتر مجتبی شفاعی

دکتر مجتبی شفاعی

مدرس و مشاور کسب و کار

22+ سال

تجربه کاری و اجرایی

14.000 + نفرساعت

آموزش تخصصی

10+ سال

مشاوره کسب و کار

8 عنوان کتاب

مدیریت و مارکتینگ

آموزش و مشاوره کسب و کار

عارضه یابی و تحلیل کسب و کار

فروش، منابع انسانی، تامین و تولید، فروش، مالی و ...

سیستم سازی کسب و کار

فرآیندسازی، فویض کارها، توانمندسازی کارکنان و ...

هوشمندسازی کسب و کار

رفتارشناسی مشتریان، تحلیل داده، هوش تجاری و ...

دوره های آموزشی

دوره پیش بینی فروش و تحلیل شرکت های پخش
34%
تخفیف
0
950,000 تومان
دوره پیش بینی فروش و تحلیل شرکت های پخش
34%
تخفیف
142
950,000 تومان

نشست ها و کارگاه های آموزشی

کتاب های کاربردی

پادکست های کاربردی

مطالب آموزشی

برخی از تجربیات همکاری و مشاوره