فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 گامهای تحقیقات بازاریابی 92-08-18 2489
2 سیستم های اطلاعات بازاریابی MIS 92-08-17 3000
3 ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) 91-05-20 2044
4 جزئیات تحقیقات بازاریابی 91-05-20 2058
5 راهنمای یک تحقیق کیفی 91-03-24 1818
6 ارتباط با تیپ رفتاری S 91-03-21 879
7 رفتار مصرف كننده 90-08-25 2034
8 تفاوت نحقيقات بازاريابي و بازاريابي مستقيم 90-08-25 1878
9 فعاليت‌هاي تحقيقات بازاريابي 90-08-25 2078
10 راهكاري عملي براي تشخيص رفتارمصرف‌كننده 90-06-22 1853
11 نظرسنجي خود را اينگونه دقيق كنيم 90-06-22 1597
12 شرايط آتي تحقيقات بازار 90-06-22 1780
13 نكاتي در طراحی پرسشنامه 90-05-05 3108
14 تفاوت تحقيقات بازار و تحقيقات بازاريابي 90-01-28 3108
15 هوش هيجاني و مدیریت بازار 90-01-28 2197
16 تحقيقات بازار مقدمه موفقيت 90-01-28 2366
17 تحليل محيطي با استفاده از Marketing 5C's 90-01-28 6055
18 مثالهاي تحقيقات بازاريابي 90-01-28 4007
19 گامهاي اجرايي تحقيقات بازار 90-01-28 1845