فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تیپ شناسی شخصیتی : مدل 9گانه Enneagram 94-10-21 4835
2 تیپ شناسی شخصیتی : مدل انسان 94-10-21 2643
3 تیپ شناسی شخصیتی : مدل 3 گانه اینیاگرام 94-10-20 1500
4 تیپ شناسی شخصیتی : مدل اشکال هندسی 94-10-20 1976
5 تیپ شناسی شخصیتی : مدل چهارگانه بقراط 94-10-20 2438
6 تیپ شناسی شخصیتی : مدل DAS 94-10-20 2452
7 مفهوم شخصیت مشتری و روان مشتری 94-10-19 637
8 مدل های رفتار مصرف‌کننده 94-10-04 3022
9 علوم مرتبط با رفتارشناسی مصرف کننده/مشتری 94-10-02 3313
10 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 94-10-01 2739
11 رضایت مشتریان داخلی مقدمه سودآوری 94-08-15 2235
12 زنجیره خدمت - وفاداری - سودآوری 94-08-13 2006
13 مدل رضایت سنجی کیفیت کانو 94-08-05 2296
14 سطوح وفاداری مشتریان 94-07-01 9245
15 میزان وفاداری در خرید از خرده فروشی ها 91-03-24 2094
16 مفهوم رضایت مشتری در بازارهای صنعتی 91-03-23 2312
17 روشهای اندازه گیری رضایت مشتری 91-03-09 2715
18 مشتری مداری و راههای کسب رضایت مشتریان 91-03-07 2595
19 تاثير هديه بر افزايش وفاداري مشتري 90-06-22 5044
20 منافع و مضرات وفاداري مشتريان 90-06-22 4048
21 وفاداري به برند 90-01-28 4272