تجربه اجرایی تیم مدیریت فردا در حوزه های مختلف (در شرکتهای تامین کننده، شرکتهای پخش و شرکتهای ارائه کننده راهکارهای نرم افزاری پخش) را در کتار تجربیات مشاوره به شرکتهای پخش، بکار بسته ایم تا بتوانیم خدمات کاربردی و عملیاتی را به مشتریان خویش عرضه نماییم.

 

 

 

مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش (ادامه مطلب)

 

 

مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری (ادامه مطلب)

 

 

 

مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش (ادامه مطلب)

 

 

 

عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش (ادامه مطلب)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66531971 (021) تماس بگیرید