مطالب آموزشي

نام کتاب : راهنمای کاربردی رفتارشناسی، وفادارسازی و  باشگاه وفاداری مشتریان

نویسنده : دکتر مجتبی شفاعی، هادی رحمتی

ناشر : مدیریت فردا

چاپ اول : 1396

 

مشاهده فهرست مطالب

صفحه خرید آنلاین