مطالب آموزشي - ساير مطالب

این مطلب برگرفته از کتاب «گونه شناسی نظام های حکومتی و مدیریتی» تالیف دکتر شمس السادات زاهدی می باشد.


مقدمه

در این کتاب به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:

- کدام یک از این نظام های مدیریتی را برمی‌گزینید؟

- دلیل این انتخاب چیست؟

- چگونه می خواهید آن را در سازمان خود عملی سازید؟

 

1) اِتنو کراسی (Etnocracy)  : نژاد سالاری

در این نوع از حکومت طبقه ای خاص اکثر پست های مدیریتی را اشغال می کنند و از این طریق برای پیشرفت و ترقی هم نژادی های خود تلاش می نمایند و از سوی دیگر حقوق سایر اقشار، اغلب تضییع می شود. ماهیت اتنوکراسی غیردموکراتیک می باشد ولی ممکن است درون آن از برخی ابزارهای دموکراتیک نیز بهره برده شود.

مثال : حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی، حکومت عیدی امین در اوگاندا، رژیم غاصب صهیونیستی بر علیه فلسطینیان (اورن ییفتاچل، یهودی سازی در فلسطین را نمود اصلی اتنوکراسی دانسته است)

 

2) آتوکراسی (Autocracy) : مستبد سالاری

در این شیوه، مدیریت و فرمانروایی توسط کسی که خودش را منصوب کرده و با قدرت نامحدود مدیریت می کند، صورت می گیرد. معمولاً اتوکراتها با کمک دیگران (اشراف، نظامیان و یا مذهبیون) با قیام علیه حکومت زمان خود به قدرت رسیده اند.

البته این شیوه از حکومت با حکومت استبدادی (یا تیرانی) متفاوت می باشد. در واقع اگر چه در اتوکراسی قدرت متمرکز در دست یک شخص است ولی برخلاف استبداد، ظلم وجود ندارد یا بسیار کم خواهد بود. از سوی دیگر در حکومت تیرانی حاکمان پایه حکومت خود را بر فلسفه ترس استوار می کنند، زیرا اعتقاد دارند مردم باید بترسند تا اطاعت کنند.

 

3) آریستوکراسی (Aristocracy) : اشراف سالاری

این نوع حکومت را حکمرانی طبقه کوچک افراد ممتازی می دانند که بر اساس قدرت اقتصادی، نظامی، اجتماعی، مذهبی، سن و یا حتی تربیت خاص از سایرین متمایز می باشند. افلاطون در مدینه فاضله خود (Utopia) آریستوکراسی را به عنوان جایگزینی مناسبتر از حکومت منتخبین مردم می شناسد. البته ممکن است این طبقه بر اساس شاخص‌های اشرافی یا سیاسی ممتاز شده باشند که در این صورت چندان راه مناسبی نخواهد بود. ارسطو نیز کتاب سیاست خود را که بر مبنای آریستوکراسی می باشد، حکومت نیکان می داند که از «بهترین مردان» شکل گرفته است که آنها شامل سه عامل «ثروت، فضیلت، خواست مردم» می باشند.

 

4) اُلیگوکراسی (Oligocracy) : گروه سالاری

در این شیوه حکومت در اختیار چند نفر است که به جای دانش، ثروت و یا فضیلت، بر اساس قدرت به حکومت رسیده‌اند. این شیوه می تواند در پی یک زدوبند سیاسی و یا کودتای نظامی رخ داده باشد که معمولاً صاحبان حکومت سعی می‌کنند بستگان خود را در پست های حساس بگمارند تا بتوانند حکومت را حفظ کنند. امروزه نمونه حکومت اولیگارشی در روسیه متبلور است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شورودی و در دوران بوریس یلتسین، طبقه ای از متنفذین ثروتمند در روسیه به اوج قدرت رسیدند که بعد از حکومت پوتین از قدرت آنها بسیار کاسته شد.

 

 

5) اینفوکراسی (Infocracy) : اطلاع سالاری

در جهان امروز با گسترش فضای اطلاعات و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، جوامع به سمت اینفوکراسی سوق پیدا می کنند. در واقع افرادی صاحب قدرت هستند که بر جریان اطلاعات سیطره داشته باشند و با کنترل آن بتوانند بر جامعه مسلط شوند. این شیوه مدیریتی منجر به تغییرات اساسی در تمامی سطوح سازمانی می شود. در بعد حکومتی نیز قدرت نظارتی حکومتها افزایش یافته و به مرور بر تمام ابعاد زندگی مردم سیطره می یابند.

برخی از کارشناسان معتقدند که اینفوکراسی به دلیل اینکه بیشتر ماهیت تکنوکراتیک دارد، موجب تضعیف مبانی دموکراسی می شود. برخی دیگر نیز معتقدند به دلیل ایجاد فضای آزاد و تکثرگرایی، مبانی دموکراسی تقویت می شود که در جواب این افراد باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه دسترسی به اطلاعات برای عموم بطور کمی توسعه می‌یابد ولی اینکه کیفیت این اطلاعات آیا دارای سطح قابل قبول، قابل اعتماد و مورد نیاز عموم مردم است یا خیر.

 

6) بوروکراسی (Bureaucracy) : دیوان سالاری

در این شیوه حکومت توسط مقامات رسمی اداری صورت می گیرد. هگل در کتاب «فلسفه حق» دولتها را نماینده منافع مشترک عموم مردم می‌داند و معتقد بود چون همه افراد توانایی استیفای حقوق خود را ندارند، ماموران اداری باید برای این امور آموزش یافته و از نظر مالی تامین شوند تا بتوانند برای استیفای حقوق عامه تلاش کنند.

اما مارکس معتقد بود که دولتها حافظ منافع اختصاصی طبقه حاکم هستند و بر این اساس بوروکراسی خودش موجب ایجاد اختلاف میان طبقات می شود. ماکس وبر نیز معتقد بود که سازمان بوروکراتیک، پیشرفته ترین ابزار قدرت است و قدرت بوروکراسی رشد یافته، بسیار زیاد است. وی معتقد بود که سازمانی که کاملاً عقلایی باشد و حداکثر کارآیی را از فعالیتهای خود بدست آورد مطلوب خواهد بود و بر این اساس وی بوروکراسی را شیوه تحقق این موضوع می دانست که شامل «تقسیم کار، قوانین و مقررات رسمی، رفتار غیرشخصی، ساختار سلسله مراتبی، برنامه عقلایی برای اداره امور استخدامی، و سیستم ثبت و ضبط وقایع» می باشد.

اما منتقدان بوروکراسی معتقدند که سازوکارهای اداری به مرور به جای اینکه در خدمت مردم باشند، تبدیل به ابزاری برای قدرت نمایی ماموران اداری شده اند.

 

7) پلوتوکراسی (Plutocracy) : ثروتمند سالاری

این شیوه از حکومت را حکمرانی مطلقه طبقه ثروتمند می دانند. افلاطون در کتاب کریتیاس به این شیوه از حکومت اشاره می کند و می گوید اگرچه ثروت به تنهایی موضوع قدرت آفرین نیست، ولی وی معتقد است که ثروت موجب تهییج یا تربیت افراد جامعه در جهت منافع ثروتمندان می گردد.

در پلوتوکراسی اختلاف اقتصادی بسیار بالاو سطح تحرک اجتماعی بسیار پایین است که نمونه های آن در دولتهای یونان باستان، تمدن کارتاژ، جمهوری ونیز، فلورانس، جنوا، امپراتوری زایباتسو ئر ژاپن وجود داشته است. در این نوع حکومتها، ثروتمندان ابعاد اجرایی، قانون گزاری، قضایی، انتظامی و اقتصادی را تجت کنترل خود در آورده و بر همه ارکان جامعه سیطره پیدا می کنند.

 

8) تکنوکراسی (Technocracy) : فن سالاری

در این شیوه، کارشناسان و متخصصان دارای قدرت بوده و بر جامعه حکمرانی می کنند. در واقع در این شیوه قوانین از طریق طراحی سیستم هایی اعمال می شوند که قابل نادیده گرفته شدن نبوده و لازم الاجرا می باشند (مانند ضرورت پرداخت بلیط در هنگام سوارشدن به مترو). هواداران این شیوه معتقدند این فناوری و صنایع هستند که موجب رشد جوامع شده اند، پس صاحبان فن و تخصص صلاحیت حکومت بر همه ابعاد جامعه را دارند.

می توان گفت تکنوکراتها به استاندارد کردن فعالیتها تمایل زیادی دارند. اما این شیوه به دلیل نگاه ماشینی به انسان و جامعه به ویژه در انجام مسائل مرتبط با انسان، اجتماع، فرهنگ و در یک کلام علوم انسانی بسیار نامناسب عمل می‌نماید.

 

9) تیموکراسی (Timocracy) :شرافت سالاری

ارسطو تیموکراسی را حکومت مالکان و افلاطون آن را حکومت بر مبنای شرافت و نزدیک‌ترین شیوه به حکومت ایده‌آل می داند. اولین بار در قرن ششم پیش از میلاد، سولون تیموکراسی را به عنوان یک الیگارشی طبقه بندی شده در قانون اساسی سولونی برای آتن تعریف کرد که حقوق سیاسی و مسئولیت اقتصادی به یکی از چهار سطح «ژنرالهای ارتش، شوالیه ها، کشاورزان و کارگران یدی» اختصاص می یافت. به طور خلاصه می توان گفت که این شیوه از حکومت به جای عزت و شرافت به دست افرادی افتاده بود که اشراف زاده و متمول مالی بود اند و از قدرت برای رشد ثروتشان بهره برداری می کردند.

 

10) تئوکراسی (Theocracy) : مذهب سالاری

در این شیوه رهبران مذهبی به نمایندگی از خداوند حکومت می کنند و البته حکومت غائی از آن خداوند است. موافقان این شیوه معتقدند که خداوند اساس جهان را هدایت و مدیریت می کند و رهبران مذهبی به نمایندگی از وی به وضع قوانین الهی می پردازند. این شیوه اولین بار توسط رهبران مذهبی یهودی شکل گرفت. اما در دوران قرون وسطی در اروپا توسط کشیک های مسیحی که مدعی ارتباط با ماوراءالطبیعه و قدرت فرادنیوی بودند ادامه پیدا کرد که امروزه بصورت کشور واتیکان متبلور می شود. در اسلام نیز شیوه ای از حکومت که شباهت زیادی با تئوکراسی دارد، شکل گرفت. امروزه حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است.

البته تفاوت اصلی حکومتهای اسلامی (بر مبنای فقه شیعه) در این است که چهار مسیر «عقل، نص قرآن کریم، روایات و احادیث معتبر، و اجماع بزرگان» برای تشخیص صحت و درستی یک موضوع وجود دارد و اگر موضوعی برخلاف عقل سلیم (و نه عقل حسابگر مادی) بود شرع نیز آن را رد خواهد کرد. همچنین تفاوت دیگر این شیوه از حکومت عدم تفاوت بین اقشار جامعه است و به هیچ وجه حاکمان مزیتی بر سایر مردم نخواهند داشت. تفاوت سوم این شیوه از حکومت در این است که اگرچه سعی می شود قوانین حکومتی بر اساس دستورات الهی وضع شوند و حق حاکمیت انحصاراً در اختیار خداوند است که به عالمان دینی دارای شرایط (صالح، عادل، شجاع و غیره) سپرده می‌شود، ولی مردم به عنوان پایه های بقای حکومت شناخته می شوند.

 

11) دموکراسی (Democracy) : مردم سالاری

این شیوه از حکومت به معنای حکومت مردم بر مردم است، یعنی مردم افرادی را بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اداره زمام حکومت انتخاب می کنند. تجربه دموکراسی مستقیم در یونان و روم چندان موفق نشد و به مرور به دموکراسی غیرمستقیم یا همان شیوه مجلس و پارلمان تغییر شکل پیدا کرد. یکی از محاسن این شیوه در این است که چون حاکمان توسط خود مردم انتخاب می شوند پس از سوی مردم در شرایط مختلف حمایت می شوند.

در دموکراسی به دو دلیل اختیارات به نمایندگان مردم سپرده می شود:

o مردم آگاه می دانند که می بایست در هر امری از خبره آن موضوع کمک گرفت.

o مردم فرصت پرداختن به همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامر را در زندگی روزمرده خویش ندارند.

ایران یکی از اولین کشورهای آسیایی است که در اوایل قرن بیستم دموکراسی پارلمانی را تجربه کرده است که پس از انقلاب اسلامی نیز، بخش عمده ای از مفاهیم آن در قانون اساسی حفظ شده است.

می توان گفت که دموکراسی بر اساس اصول «تفکیک قوا در جامعه، آزادی در انتخابات برای ایجاد حکومت قانون، آزادی بیان و مذهب و اندیشه سیاسی» شکل می گیرد.

 

12) ژرونتاکراسی (Gerontocracy) : تجربه سالاری

این شیوه را می توان حکومت پیران دانست ، زیرا این اعتقاد وجود دارد که جوانان خام ، احساساتی و جنگ افروز هستند.در این شیوه آنچه اهمیت پیدا می کند تجربه و آگاهی است که الزاماً مترادف با سالخوردگی و کهنسالی نمی باشد.

 

13) سوسیو کراسی (Sociocracy) : رابطه سالاری

این شیوه به معنای حکومت توسط افرادی است که با یکدیگر رابطه اجتماعی دارند. کیز بوئک سوسیوکراسی را شکلی از حاکمیت می داند که برابری افراد را تضمین نموده و رضایت آنها را تحصیل می نماید. این برابری به معنای هر فرد یک رای نمی باشد، بلکه بر تصمیم گیری همراه با استدلال مبتنی است به نحوی که با رضایت تمامی افراد گروه توأم باشد.

از نظر اندنبورگ سازمان دایره ای سوسیوکراتیک شامل چهار زیربنای اصلی است:

- تصمیم گیری بر مبنای رضایت جمعی : رفع نظرات مخالف با مباحثه

- سازمان دایره ای : هر دایره مسئول اجرا، اندازه گیری و کنترل فرآیندهای خود را در جهت تحقق هدف بر عهده دارد.

- ارتباط مضاعف : مدیر دایره از سوی دایره بالاتر انتخاب می شود که به همراه نماینده ای که توسط اعضای دایره پایین تر انتخاب می شوند به نمایندگی از اعضای دایره در سطح بالاتر عمل می کنند

- انتخاب بر مبنای رضایت : کاندید شدن و انتخاب بر مبنای رضایت اکثریت رو به همه صورت می گیرد.

همچنین در این شیوه فرآیند بازخور دایره ای هم برقرار است. به عبارت دیگر در این شیوه تصمیم گیری بر مبنای اعتماد و تفاهم و با مشارکت همکانی صورت می گیرد که نمونه های آن را در دانشگاهها می توان مشاهده کرد.

 

14) کاکیستوکراسی (Kakistocracy) : نالایق سالاری

این شیوه از حکومت را حکومت طوطیان (بدترین افراد) می دانند که معمولاً حکومت نظامیانی است که با بازاریان و نخبگان سازش می کنند تا از حمایت آنها بهره مند باشند. این شیوه را می توان حاکمیت روابط شخصی ، تبعیض و سوء استفاده از مقام، مبنای اساسی انتصایات ذکر گردیده است. در این شیوه افراد دارای قدرت و ثروت بیشتر بر مسند قدرت تکیه می زنند.

15) کلپتوکراسی (Kleptocracy) : رانت سالاری

این شیوه موجب افزایش ثروت فردی و قدرت سیاسی ماموران دولتی و طبقه حاکم در کشور می شود. حاکمان در این شیوه خزانه کشور را همانند حساب بانکی خیش می دانند. گاه پروژه ها و طرحهایی که هیچ توجیه منطقی ندارد ، صرفاً برای واریز کردن پول و منابع مالی به جیب حاکمان تعریف و اجرا می شود.

 

16) مریتو کراسی (Meritocracy) : شایسته سالاری

در این شیوه حکومت در دست شایستگان، عقلا و خردمندان قرار دارد. البته در این شیوه توزیع یکسان امکانات و منابع وقوع نخواهد یافت.

 

17) موبوکراسی (Mobocracy) : توده سالاری

در این شیوه که به آن اوکلوکراسی (Ochlocracy) نیز گفته می شود حکومت در اختیار توده مردم قرار می گیرد. اما مشکل اینجاست که ممکن است برخی سیاسیون با بهره برداری از احساسات و ناآگاهی عوام، با هوچیگری از احساسات آنها به نفع خویش استفاده می کنند.

در این جا باید توجه داشت که توده جامعه با اکثریت جامعه (که ممکن است خاموش باشد)، متفاوت است. هردوت و افلاطون اعتقاد دارند که ممکن است دموکراسی به سمت موبوکراسی تغییر کند. این شیوه را حکومت جاهلان نیز می دانند.

 

18) نوئو کراسی (Noocracy) : خرد سالاری

در این شیوه مدیریت بر اساس خردجمعی صورت می گیرد. افلاطون این شیوه را حکومت فلاسفه می داند. اما این شیوه در واقع سلطنت پادشاه فیلسوف یا حکومت علم و عالمان نیست، بلکه در این شیوه رقابت بین نظرات و عقاید خردمندانه شکل می گیرد تا نظر نهایی عاقلانه تر باشد.

 

 

>> کلمات کلیدی: مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی، نظام های حکومتی و مدیریتی

مديريت بازاريابي، بازاريابي ، فروش، مديريت فروش، مدير فروش ، مديريت  برند، برندینگ، برندسازی، افزایش فروش، فروش تلفنی، بازاريابي مستقیم، بازاريابي  تلفني، مشاور فروش، مشاور بازاريابي ، استراتژی فروش، تکنیک فروش، تکنیک های افزایش فروش، تکنيک هاي افزايش فروش ، برند، مشاوره بازاریابی و فروش، مشاوره فروش، مشاور بازاریابی، مشاوره بازاریابی، مشاور مدیریت، مشاوره مدیریت، توزيع و پخش مويرگي، بازرگاني خارجي و ترخيص كالا، اصول بازاريابي، مدیریت بازاریابی، مديريت برند، برندینگ، برندسازی، استراتژی‌ فروش، تاکتیک فروش، استراتژی بازاریابی و فروش، قیمت گذاری، مدیریت قیمت، تحقيقات بازار، تحقیقات بازاریابی، مدیریت تبليغات، استراتژی تبلیغات، مديريت فروش و رموز فروش موفق، اصول مديريت، مدیریت کسب و کار، اصول مذاکره، مدیریت مذاکره، اصول مذاکره موفق، مذاکره فروش موفق، ارتباطات بازاریابی، دکترای مدیریت، دکتری، مجتبی شفاعی، دکتر شفاعی، تحصيلات تکميلي، ساير مطالب، نکات مفيد و خواندني، مدیران موفق، مدیریت موفق، فروش موفق، مديران و شرکتهاي موفق، حکايتهاي مديريتي، رموز موفقيت، افزایش فروش، تکنیک های افزایش فروش، برنامه فروش، هدفگذاری فروش، برنامه بازاریابی، بازاريابي و تبليغات، مشاوره تبلیغات، طنز و سرگرمي مديريتي، مدیریت فناوري اطلاعات، بازاریابی الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، فروش اینترنتی، فروش الکترونیکی، تجارت الکترونیک،  ویدئوهای تبلیغاتی، محصولات، راه حل بهبود فروش، مقاله مدیریتی، مشاوره رایگان فروش، پژوهش‌، تحقیقات بازار، بازارشناسی، بازارسازی، بازاریابی، کتاب الکترونيک، ایبوک، کتاب بازاریابی و فروش، خلاصه کتاب، فایلهای آموزشي، نرم‌افزار تلفن همراه،  استخدام و كاريابي، رموز كاريابي، شیوه كارمندگزيني، مشاوره استخدام، ساختار تیم فروش، سایت های کاریابی، فروش تلفنی، Telemarketing، با عقابها پرواز کن، راه اندازی شرکت پخش، توسعه فروش، افزایش فروش، مشاوره بازاریابی، مشاوره، دکتر مجتبی شفاعی، سررسید مدیریتی، پاورپوینت مدیریتی، PDF، PPT، بسته آموزشی، ویزیتوری، فروش حضوری، تکنیک های فروش، استراتژی فروش، راهکارهای افزایش فروش، منشی، مسئول دفتر، کاریابی، استخدام، کارگزینی، جذب، آموزش، دوره آموزشی، عارضه یابی، مدرس، استاد دانشگاه، فناوری، تکنولوژی، MBAر، EMBA، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژیک، رشد فروش، روند فروش، تاسیس، راه اندازی شرکت پخش، راه اندازی واحد فروش، اصلاح ساختار فروش، رموز موفقیت، رموز فروش، تکنیکهای افزایش فروش، فروش Sales مشاوره فروش Sales Consulting مدیر فروش Sales Manager کارشناس فروش Sales Expert مدیریت فروش Sales Management فروش موفق Success Sales فروشنده Seller Salesman ویزیتور و بازایاب، بازاریابی حضوری Vistor فروش حضوری واحد فروش Sales Department تیم فروش Sales Team، وظایف فروش Sales Duties ساختار فروش Sales Structure هدف فروش Sales Target برنامه فروش Sales Plan، فروشندگی حرفه ای ، افزایش فروش، روند فروش Sales Trend استراتژی فروش Sales Strategy تاکتیک فروش Sales Tactics تکنیک فروش Sales Technics ترویج فروش Sales Promotion سمینار فروش، آموزش بازاریابی، سمینار فروش موفق، سمینار بازاریابی، سیاست فروش خرید و فروش Sales and purchase فروش اینترنتی Internet پیش فروش فروش فیلم بازاریابی Marketing بازار Market بازارسازی Merchandising مدیریت بازاریابی Marketing management مدیر بازاریابی Marketing Manager تحقیقات بازار Market Research تحقیقات بازاریابی Marketing research ممیزی بازاریابی Marketing Audit مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی فروش شرکت بازاریابی کتاب بازاریابی بازاریابی شبکه ای تبلیغات بازاریابی مقاله بازاریابی فروش و بازاریابی آموزش بازاریابی بازاریابی اینترنتی بازاریابی شبکه ای بازاریابی فروش سایت بازاریابی شرکت بازاریابی فروش و بازاریابی مقاله بازاریابی بازاریابی ویروسی بازاریابی دهان به دهان بازاریابی پارتیزانی بازاریابی ایمیلی مرکز مشاوره سایت مشاوره مشاور مشاوره رایگان مهندسین مشاور شرکت مشاور دلیل مشاور استخدام مشاور شرکت مشاوره مهندس مشاور پخش مستقیم به پخش شرکت پخش پخش مویرگی استخدام شرکت پخش پخش مواد غذایی شرکت پخش دارو دانلود رایگان دانلود کتاب دانلود مطالب تبلیغ تبلیغات آگهی رایگان تبلیغات تبلیغات بازاریابی مدیریت تببلیغات مدیریت ارتباط سمپلینگ کمپین تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی تحلیل فروش تحقیقات فروش سمینار آموزشی دانلود رایگان مطالب آموزشی دانلود پاورپوینت دانلود فیلم آموزشی دانلود فروش آنلاین مشتری فلسفه قیمت قیمت گذاری قوانین فروش موفق، راهکار افزایش فروش دوره آموزشی فروش مدیریت فردای ایرنیان مدیریت فردا خدمات مشاوره مجتبی شفاعی استراتژی تاکیتک برنامه استراتژیک سیاست برند مدیریت برند هویت برند شخصیت برند برندیینگ بازاریابی شبکه ای برند لوگو مدیریت برند مدیریت نشان تجاری ، برندینگ وفاداری بازاریابی بیمه اصول بازاریابی شعار ارزش برند بخش بندی بازار آمیخته بازاریابی موفقیت اشتباه مفاهیم بازاریابی اصول مذاکره کتاب رایگان مدیریت اسلامی بازاریابی خدمات بانک، Price pricing تندمصرف fmcg، پخش مویرگی، فروش مویرگی، توزیع مویرگی، شرکت پخش، فروش ویزیتوری، فروش مستقیم، راهکارهای افزایش فروش، کتاب الکترونیک، مطالعه، پژوهش، تحقیق، فایل، ، دکتر احمد روستا، دکتر محمود محمدیان، پرویز درگی، دانلود رایگان، استخدام، کاریابی، موفقیت، فروش، بازاریابی، مدیریت برند، مدیریت فروش، مدیریت بازاریابی، فروش آنلاین، خرید، تجاری، صنعتی، مصرفی، آمار فروش، برنامه ریزی فروش، برنامه بازاریابی Marketing Plan، برنامه تبلیغات Advertising Plan، مدیریت، اصول بازاریابی، مقاله، دانلود مقاله، PDF، Doc، PPT، Word، سرپرست فروش، کارشناس فروش، فروشنده، مهندس فروش، مدیریت اجرایی، MBA، EMBA، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازار، بازاریابی خلاقانه، تبلیغات خلاق، ایده، نوآوری، برند موفق، برند قدرتمند، رهبری، عوامل، کافه بازاریابی، شفاعی، ایران، بازار ایران، IRAN، اخبار، خیریه، همت، کمیته امداد، بهزیستی، حمایت، مدیریت فردا حامی امور خیریه، کتاب بازاریابی و تبلیغات، محصولات، دانلود، استخدام، کاریابی، رزومه، کانال توزیع، مدیریت توزیع، بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم، شبکه توزیع، کسب و کار، طرح کسب و کار، تجارت Business plan ، نرخ ارز، تنظیم بازار، طرح تجاری، سود، رشد، منافع، بودجه تبلیغات، مدیریت فروش، مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، فروشنده موفق، افزایش فروش، دوره آموزشی، فروش ویزیتوری موفق، بازاریاب، استخدام بازاریاب، استخدام کارشناس فروش، هزینه، درآمد، سود، بهره وری، بهبود، اصلاح، اصلاح ساختار فروش، ساختار سازمانی، تکنیک های فروش موفق، بازاریابی شبکه ای، سرمایه گذاری، بانک اطلاعات، کسب درآمد، دانشجو، رشته مدیریت، مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین الملل، مجتبی شفاعی، مدیریت فردای ایرانیان، خمیردندان مریدنت، شرکت پاکشو، فروش اینترنتی، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی پیامکی، بازاریابی اینترنتی، دکتر الوانی، دکتر خنیفر، دکتر روستا، دکتر محمدیان، پرویز درگی، دکتر کامران صحت، علی خویه، عطر و طعم، می پسندی، فروشگاه اینترنتی، فروش دامنه، دوره های آموزشی، کارگاه آموزشی، مشاوره اینترنتی، مشاوره رایگان، خدمات آموزشی، مرکز آموزش عالی مدیریت، مرکز مشاوره مدیریت، مشاور عالی مدیریت، کسب و کار، سود فروش، موفقیت سازمان، کیفیت کالا، استاندارد فروش، پخش مویرگی، توزیع مویرگی، خیریه، همت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مشارکت مردمی، امور خیریه، موسسه خیریه همت جوانان، فروش عالی، فروش یخ به اسکیموها، فروش تلفنی، بازاریابی تلفنی، کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی، طراحی و گرافیک، برند، بنر، بیلبورد ، دکتر مجتبی شفاعی، مدرس دانشگاه تهران، دوره های مدیریت، دوره بازاریابی ، دوره بازاريابی و فروش، تبلیغات، تبليغات موفق

ساختار فروش Sales Structure هدف فروش Sales Target برنامه فروش Sales Plan، فروشندگی حرفه ای ، افزایش فروش، روند فروش Sales Trend استراتژی فروش Sales Strategy تاکتیک فروش Sales Tactics تکنیک فروش Sales Technics ترویج فروش Sales Promotion سمینار فروش، آموزش بازاریابی، سمینار فروش موفق، سمینار بازاریابی، سیاست فروش خرید و فروش Sales and purchase فروش اینترنتی Internet پیش فروش فروش فیلم بازاریابی Marketing بازار Market بازارسازی Merchandising مدیریت بازاریابی Marketing management مدیر بازاریابی Marketing Manager تحقیقات بازار Market Research تحقیقات بازاریابی Marketing research ممیزی بازاریابی Marketing Audit مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی فروش شرکت بازاریابی کتاب بازاریابی بازاریابی شبکه ای تبلیغات بازاریابی مقاله بازاریابی فروش و بازاریابی آموزش بازاریابی بازاریابی اینترنتی بازاریابی شبکه ای بازاریابی فروش سایت بازاریابی شرکت بازاریابی فروش و بازاریابی مقاله بازاریابی بازاریابی ویروسی بازاریابی دهان به دهان بازاریابی پارتیزانی بازاریابی ایمیلی مرکز مشاوره سایت مشاوره مشاور مشاوره رایگان مهندسین مشاور شرکت مشاور دلیل مشاور استخدام مشاور شرکت مشاوره مهندس مشاور پخش مستقیم به پخش شرکت پخش پخش مویرگی استخدام شرکت پخش پخش مواد غذایی شرکت پخش دارو دانلود رایگان دانلود کتاب دانلود مطالب تبلیغ تبلیغات آگهی رایگان تبلیغات تبلیغات بازاریابی مدیریت تببلیغات مدیریت ارتباط سمپلینگ کمپین تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی تحلیل فروش تحقیقات فروش سمینار آموزشی دانلود رایگان مطالب آموزشی دانلود پاورپوینت دانلود فیلم آموزشی دانلود فروش آنلاین مشتری فلسفه قیمت قیمت گذاری قوانین فروش موفق، راهکار افزایش فروش دوره آموزشی فروش مدیریت فردای ایرنیان مدیریت فردا خدمات مشاوره مجتبی شفاعی استراتژی تاکیتک برنامه استراتژیک سیاست برند مدیریت برند هویت برند شخصیت برند برندیینگ بازاریابی شبکه ای برند لوگو مدیریت برند مدیریت نشان تجاری ، برندینگ وفاداری بازاریابی بیمه اصول بازاریابی شعار ارزش برند بخش بندی بازار آمیخته بازاریابی موفقیت اشتباه مفاهیم بازاریابی اصول مذاکره کتاب رایگان مدیریت اسلامی بازاریابی خدمات بانک، Price pricing تندمصرف fmcg، پخش مویرگی، فروش مویرگی، توزیع مویرگی، شرکت پخش، فروش ویزیتوری، فروش مستقیم، راهکارهای افزایش فروش، کتاب الکترونیک، مطالعه، پژوهش، تحقیق، فایل، ، دکتر احمد روستا، دکتر محمود محمدیان، پرویز درگی، دانلود رایگان، استخدام، کاریابی، موفقیت، فروش، بازاریابی، مدیریت برند، مدیریت فروش، مدیریت بازاریابی، فروش آنلاین، خرید، تجاری، صنعتی، مصرفی، آمار فروش، برنامه ریزی فروش، برنامه بازاریابی Marketing Plan، برنامه تبلیغات Advertising Plan، مدیریت، اصول بازاریابی، مقاله، دانلود مقاله، PDF، Doc، PPT، Word، سرپرست فروش، کارشناس فروش، فروشنده، مهندس فروش، مدیریت اجرایی، MBA، EMBA، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازار، بازاریابی خلاقانه، تبلیغات خلاق، ایده، نوآوری، برند موفق، برند قدرتمند، رهبری، عوامل، کافه بازاریابی، شفاعی، ایران، بازار ایران، IRAN، اخبار، خیریه، همت، کمیته امداد، بهزیستی، حمایت، مدیریت فردا حامی امور خیریه، کتاب بازاریابی و تبلیغات، محصولات، دانلود، استخدام، کاریابی، رزومه، کانال توزیع، مدیریت توزیع، بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم، شبکه توزیع، کسب و کار، طرح کسب و کار، تجارت Business plan ، نرخ ارز، تنظیم بازار، طرح تجاری، سود، رشد، منافع، بودجه تبلیغات، مدیریت فروش، مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، فروشنده موفق، افزایش فروش، دوره آموزشی، فروش ویزیتوری موفق، بازاریاب، استخدام بازاریاب، استخدام کارشناس فروش، هزینه، درآمد، سود، بهره وری، بهبود، اصلاح، اصلاح ساختار فروش، ساختار سازمانی، تکنیک های فروش موفق، بازاریابی شبکه ای، سرمایه گذاری، بانک اطلاعات، کسب درآمد، دانشجو، رشته مدیریت، مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین الملل، مجتبی شفاعی، مدیریت فردای ایرانیان، خمیردندان مریدنت، شرکت پاکشو، فروش اینترنتی، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی پیامکی، بازاریابی اینترنتی، دکتر الوانی، دکتر خنیفر، دکتر روستا، دکتر محمدیان، پرویز درگی، دکتر کامران صحت، علی خویه، عطر و طعم، می پسندی، فروشگاه اینترنتی، فروش دامنه، دوره های آموزشی، کارگاه آموزشی، مشاوره اینترنتی، مشاوره رایگان، خدمات آموزشی، مرکز آموزش عالی مدیریت، مرکز مشاوره مدیریت، مشاور عالی مدیریت، کسب و کار، سود فروش، موفقیت سازمان، کیفیت کالا، استاندارد فروش، پخش مویرگی، توزیع مویرگی، خیریه، همت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مشارکت مردمی، امور خیریه، موسسه خیریه همت جوانان، فروش عالی، فروش یخ به اسکیموها، فروش تلفنی، بازاریابی تلفنی، کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی، طراحی و گرافیک، برند، بنر، بیلبورد