مديريت فردا - اطلاعات ما

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

 

دکتر مجتبی شفاعی

- مدرس دانشگاه تهران

- مدیرعامل شرکت مدیریت فردا

- مشاور در حوزه توسعه فروش و پخش مویرگی

 

سوابق اجرایی

- مدیرعامل شرکت مدیریت ارتباطات عصر آدنیس

- قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاههای آزاد

- عضو هیئت مدیره شرکت خدمات فرودگاهی شاهد

- رئیس هیئت مدیره شرکت هوشمند ارتباطات وایا

- مدیر برنامه ریزی شرکت پخش سراسری پوراپخش

- مدیر تحقیقات بازار هولدینگ دارویی پوراطب

و ...

 

سوابق مشاوره

بیش از 8 سال خدمات مشاوره در حوزه بهبود کسب و کار  و  توسعه فروش به

- شرکت های پخش مویرگی

- شرکت های بازرگانی

- شرکت های نرم افزاری

- شرکت های تولیدی

و ...


سوابق علمی پژوهشی

- کتاب راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی (چاپ سوم)

- کتاب راهنمای کاربردی رفتارشناسی و راه اندازی باشگاه وفاداری مشتریان

- کتاب سیر تحول علم مدیریت در ایران و جهان

- کتاب گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL) در بورس

- برگزاری کارگاههای متعدد آموزشی و کاربردی در حوزه فروش