مديريت فردا - خدمات مدیریت فردا

 

کارکردهای باشگاه مشتریان

رویکرد شرکت مدیریت فردا برای ایجاد کارکردهای متنوع باشگاه مشتریان برای کارفرما می باشد که برخی از این کارکردهای عبارتند از :

الف) وفادارسازی

ایجاد و افزایش تعامل دوطرفه با مشتریان به ویژه در محیط واقعی

افزایش درگیری ذهنی مشتری با باشگاه و برند

افزایش رضایت مشتریان بدلیل دریافت ارزش جدید

شناسایی و رفع ایرادات محصولات و خدمات

مدیریت ارتباط با مشتریان

ب) جذب مشتریان جدید

ایجاد کنجکاوی و افزایش جذابیت های خرید با بهره گیری از تبلیغات دهان به دهان

ایجاد پروموشن های خرید

ج) برندینگ و تبلیغات

ایجاد تعهد عاطفی مشتری با برند

ایجاد تمایز و خلق ارزش جدید برای مشتری

افزایش اعتماد مشتریان

بهبود تداعیات برند

افزایش اثربخشی فعالیتهای بازاریابی

کاهش هزینه های بالای تبلیغات

اثربخشی تبلیغات از طریق ارسال هدفمند پیامهای تبلیغاتی

اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش

تبلیغات و معرفی سریع محصولات و خدمات جدید

کاهش دوباره کاری های تبلیغاتی

کاهش اتکا به رسانه های خارج از سازمان

لذت بخش کردن تجربه مشتری

د) تحقیقات بازاریابی

استخراج آمار عملکردی (سبک زندگی) مصرف کننده

شناسایی الگوی روانشناختی مصرف کننده

انجام نظرسنجی های مستمر کوتاه از همه مشتریان

شناسایی نقاط ضعف و مشکلات محصولات فعلی

شناسایی نیازهای نهفته مشتریان و تقاضای پاسخ داده نشده

دریافت ایده های جدید در خصوص محصولات و خدمات

سنجش رضایت، وفاداری و انتظارات مشتریان

شناسایی KSF فروش

ممیزی فرآیند بازاریابی

ارزیابی ارزش برند و ارزش محصول از دیدگاه مصرف کننده

هـ) افزایش سود کسب و کار

وفادار سازی پرسنل، شبکه توزیع و همکاران تجاری

کاهش وابستگی به شبکه توزیع و ایجاد زمینه فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی

شناخت فرصتهای جدید تجاری

حفظ سهم بازار و فروش به مشتریان فعلی

افزایش فروش فعلی از طریق ایجاد پروموشن های فروش

افزایش مشتریان جدید

افزایش دفعات فروش

کاهش فشارهای ناشی از شوک بازار و رفتارهای بازاریابی رقبا

افزایش نقدینگی شرکت

و) ایجاد یک کسب و کار مستقل سودآور

 

 

تفاوت مدیریت فردا در  طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان

A) ارزش افزوده برای صاحبان کسب و کار

1- تجربه طراحی و راه اندازی چند باشگاه مشتریان بزرگ در کشور

2- اجرای تخصصی فرآیند راه اندازی باشگاه مشتریان

3- بررسی دقیق بیش از 50 باشگاه مشتریان (داخلی و خارجی)

4- تحلیل رفتارشناختی مشتریان در طراحی باشگاه

5- تسلط به ابزارهای نوین در حوزه بستره عملیاتی و کانالهای ارتباطی

6- امکان عقد قرارداد با بیش از 400 سرویس دهنده

7- طراحی سناریوهای پویا برای حفظ مشتریان وارد شده به باشگاه

B) ارزش افزوده برای مشتریان باشگاه

1- بررسی شاخصهای کلیدی و علایق واقعی مشتریان

2- طراحی سناریوهای جذاب عضویت و پیشرفت در باشگاه

3- ارائه خدمات کیفی دارای استانداردهای گروه مشتریان

4- ارائه سرویس های جدید و اختصاصی در باشگاه

5- توجه به هزینه غیرمادی مشتری برای عضویت در باشگاه1. تحلیل زنجیره وفاداری مشتریان بر اساس سگمنت بازار

2. طراحی و راه اندازی زیرساختهای باشگاه مشتریان

3. ایجاد ارزش افزوده برای مشتریانی که عضو فعال باشگاه می باشند.