اتاق بازرگاني تشكيلاتي است كه به منظور هماهنگي بين بازرگانان يك منطقه (مثلاً استان تهران)، حمايت از توليدات داخلي و صادرات، و همچنين ارائه خدمات به بازرگانان و توليدكنندگان (از قبيل صدور گواهي مبداء، صدور كارت بازرگاني و ...) شكل گرفته‌است.

اعضاي اتاق بازرگاني را بازرگانان و توليد‌كنندگان آن منطقه تشكيل مي‌دهند.

اتاق مشترك بازرگاني
اتاق‌هاي مشترك بازرگاني، زير مجموعه اتاق‌هاي بازرگاني هستند كه جهت تسريع در فرآيند بازرگاني و تجارت با يك مقصد خاص (مثلاً اتاق بازرگاني ايران-عراق) شكل مي‌گيرند. وظايف اصلي اين اتاق‌ها عبارتند از:

1- معرفي تجار فعال و كالاهاي صادراتي آنها به كشور مقصد

2- معرفي بازرگانان جهت اخذ سريعتر ويزا

3- ارائه معرفي‌نامه بازرگان به اتاق بازرگاني كشور مقابل


پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR