متاسفانه اغلب شرکتهای پخش، در خصوص انتخاب محصولات سبد فروش، شیوه های بهینه سازی تامین کالا، روشهای مدرن انبارداری و امثال آن اطلاع چندانی ندارند. با توجه به اینکه در فضای رقابتی امروز بهینه سازی منابع ضروری می باشد، لذا می بایست بتوانیم در حوزه تامین کالا و انبارداری بهینه سازی حداکثری را ایجاد نماییم.خدمات مدیریت فردا :

1- ارزیابی و تحلیل سبد محصول

2- تدوین شاخص های عملکردی کالا

(بر اساس گروه محصول، تامین کننده، محصول، برند، منطقه جغرافیایی و ...)

4- بازطراحی سیاست مدیریت تامین کنندگان

5- ارزیابی و بازطراحی زیرساختهای انبارداری

6- مدیریت ورود/خروج کالا در انبار

و

7- طراحی شاخص های کلیدی سنجش عملکرد کالا