خدمات در حوزه توسعه  فروش

انتخاب استراتژیها و تاکتیکهای توسعه فروش می تواند (حتی در کوتاه مدت) بر افزایش فروش و سود شرکت اثر قابل توجهی را داشته باشد.  در این زمینه خدمات قابل ارائه به  شرکتهای پخش عبارتند از :

S1: تحلیل تعادل وزنی و همگونی سبد فروش (Portfolio Analysis)

S2: تحلیل فاکتورهای کلیدی فروش (KSF)

S3: استقرار سیستم تحلیل و برنامه ریزی فروش (Sales Analysis)

S4: تعیین تاکتیکهای افزایش فروش (Promotions Tactics)

S5: تحلیل و افزایش ارزش افزوده برای مشتری (Value Added Analysis)

S6: طراحی شبکه معرفی علمی محصول (Scientific Representation)

S7: نظارت و بهبود عملکرد تیم بازاریابی و فروش (Sales Development)

 

 

خدمات در حوزه شبکه  فروش

گرچه لازم است استراتژی توزیع و فروش همراستا با استراتژیهای برندینگ و مارکتینگ طراحی گردد ولی باید توجه کرد که بیش از ده عامل دیگر نیز بر طراحی شبکه توزیع و فروش موثر هستند. با توجه به بیش از 20 مزیتی که راه اندازی پخش مویرگی برای تولیدکنندگان محصولات در کشور ایجاد می کند، بسیاری از شرکتهای تولیدی (به ویژه در صنایع غذایی، شوینده و بهداشتی، آرایشی و غیره) استراتژی راه اندازی شرکت مستقل پخش مویرگی را انتخاب می نمایند. اما باید توجه داشت که در راه اندازی و مدیریت یک شرکت پخش می بایست به بیش از 200 نکته اجرایی نیز توجه نمود. لذا بر اساس تجربه عملیاتی در حوزه راه اندازی، بهبود عملکرد و توسعه شعب در شرکتهای پخش، در حوزه های ذیل به کارفرمایان مشاوره ارائه می گردد:

الف) راه اندازی و توسعه شبکه فروش (Distribution Channels)

D1: تحلیل و انتخاب استراتژی شبکه فروش (Sales Channels Analysis)

D2: مشاوره راه اندازی و توسعه شبکه پخش مویرگی (Initiation & Development)

D3:  مشاوره استقرار زیرساختهای پخش مویرگی (Automation Solutions)


ب) طراحی و بهبود فرآیندی

D4: طراحی سیستم کامل فرآیندی شرکت پخش (Process-Based System)

D5:  فرآیندهای انبارداری و توزیع کالا (Inventory & Distribution Process)

D6:  بهبود فرآیندهای سفارشگیری، فروش و تسویه (Ordering & Sales Process)

D7: تحلیل عمومی شرکت پخش بر اساس منطق رادار (Diagnosis Model)