متاسفانه در سالهای اخیر موضوع هوش تجاری (Business intelligence) نیز همانند بسیاری از مفاهیم دیگر در حوزه کسب و کار، قربانی سودجویی شرکتهایی شده است که صرفاً به دنبال فروش یک محصول نرم افزاری هستند، اما واقعیت این است که مفهوم هوش تجاری بسیار گسترده تر از داشبوردهای مدیریتی است.

 

 

کاربردهای هوش تجاری (BI)

متاسفانه در سالهای اخیر موضوع هوش تجاری (Business intelligence) نیز همانند بسیاری از مفاهیم دیگر در حوزه کسب و کار، قربانی سودجویی شرکتهایی شده است که صرفاً به دنبال فروش یک محصول نرم افزاری هستند، اما واقعیت این است که مفهوم هوش تجاری بسیار گسترده تر از داشبوردهای مدیریتی است.


بطور کلی می توان کاربردهای هوش تجاری را در سه سطح تقسیم بندی نمود :

1- سطح کلان (Business Intelligence)

2- سطح عملیاتی (Operational Intelligence)

3- سطح مشتری (Customer Intellignece)


شیوه پیاده سازی BI

بر این اساس شرکت مدیریت فردا با بهره گیری از تجربیات متعدد در حوزه مشاوره به شرکتهای پخش و همچنین تسلط بر نرم افزارهای پخش مویرگی موجود در کشور، توانسته است تا خدمات خود را در این حوزه در قالب طراحی سامانه هوش تجاری ارائه نماید. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که اجرای پروژه BI نیازمند پیش نیازهای راهبردی است :

گام 1 : تحیل کسب و کار فرما

گام 2 : طراحی شاخص های کلیدی و کسب و کار

گام 3 : طراحی گزارشات و پارامترهای هوش تجاری

گام 4 : پیاده سازی سامانه BI

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید www.ArenaBi.com