مطالب آموزشي

برخی از روانشناسان، تیپ های 9 گانه اینیاگرام را به سه تیپ کلی جسمی و حرکتی (Body) ، احساسی (Heart) و دهنی (Head) تقسیم می کنند که ویژگیهای خریدار یا مشتری در هر کدام از این تیپ ها به قرار زیر است :

 

 

 

 

 

Body : مشتری حرکتی

- انسان هایی عالی طلب و جدی هستند

- دوست دارند تمام کارها به نحو احسن انجام می شوند

- مسئولیت پذیر و سخت گیر هستند

- قدرت مدیریت بالایی دارند و کار برای آنها خیلی مهم است

- در محیط کار استرس ایجاد می کنند و اول شدن برایشان مهم است

- سریع و تنوع طلب هستند

 

در برابر این افراد :

- مسلط و بدون تپق صحبت کنید

- انتقاد نکنید

- آنها را تحویل بگیرید

- از ایشان تعریف کنید

- از غم و اندوه صحبت نکنید

 

 

 

Heart : مشتری احساسی

- امدادرسان و کمک کننده هستند

- مهر طلب و نوازش خواه هستند

- دوست دارند دیده و مطرح شوند

- مخالفت کردن و «نه» گفتن برایشان دشوار است

- شوخ طبع و خوش مشرب هستند

- قدرت مصالحه و آشتی دادن دارند

- قدرت روابط عمومی بالایی دارند

- خودشان را فراموش می کنند (ایثارگر هستند)

- از تعریف و قدردانی لذت می برند

- زود غمگین می شوند

- بیش از منطق و عقل ، از احساس و دل فرمان می برند

 

در برابر این افراد :

- جنبه های عاطفی و انسانی کار را بزرگ کنید

- با آنها دوست شوید

- اعتمادسازی کنید

- از اعتمادآنها سوء استفاده نکنید

 

 

Head : مشتری ذهنی

- گوشه گیر و متفکر و دانش طلب هستند

- بیشتر به تحقیق و پژوهش علاقه دارند

- خیلی به جزئیات وارد می شوند

- در تصمیم گیری کند هستند

- همیشه یک علامت سوال و دغدغه در ذهن دارند

- ترسو هستند

- از مغز فرمان می گیرند

- در سازمان چندان رشد نمی کنند

 

در برابر این افراد :

-با اعداد و ارقام صحبت کنید

- به سوالات و ابهاماتشان دقیق پاسخ دهید

- شک و تردید آنها را از بین ببرید