مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

هر شخص حقیقی و حقوقی هدف خاصی برای تبلیغ محصول خود دنبال می کند. این محصول می تواند تولید کالا یا ارایه خدمات باشد.
۱) گرفتن سهم بازار
۲) افزایش درآمد
۳) تداوم فروش
۴) معرفی محصول جدید
۵) اطلاع رسانی و (فرهنگ سازی)
۶) کسب اعتبار و شهرت
۷) حضور در بازار و فراموش نشدن
۸) حذف رقبا

● ارتباط با مخاطبین بازاريابي
مخاطب در تبلیغات در واقع هدف اصلی تبلیغ کننده است. شناخت مخاطب، وضعیت شخصی و اجتماعی، روانشناسی و اطلاعات دیگر درباره او، به ما در کسب بازدهی بیشتر از تبلیغات کمک می کند که مخاطب نیز انواعی دارد.
1▪ مخاطب عام: تمام افراد جامعه
2▪ مخاطب خاص: یک قشر با صنعت و حرفه خاص مانند دامداران یا کشاورزان و...
3▪ مخاطب موردی: گروهی از جامعه که در دوره ای خاص هدف تبلیغات قرار می گیرند مانند دانشجویان و...

● رسانه فراگیر برای تبلیغ
نکته دیگری که حایز اهمیت است، انتخاب رسانه ی خوب است. در حال حاضر رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و الکترونیک در ایران فعال هستند اما ۹۰ سال است که رسانه مکتوب (نشریات) ارتباط مستمر با کشاورز، تولیدکننده دستگاه های کشاورزی و مواد غذایی و ماشین آلات مربوطه دارند و ۹۰ درصد کشاورزان، مدیران، سرمایه گذاران در انتخاب رسانه به دلیل عادت فرهنگی عمدتا به مجلات تخصصی روی می آورند. صاحب نظران معتقدند برای تاثیرگذار بودن تبلیغات باید رسانه ای انتخاب شود که: بازاريابي
۱) ماندگار باشد
۲) تاثیرگذار باشد
۳) فراگیر باشد (تیراژ بالا داشته باشد) و قیمت در قبال ارزش کار داشته باشد و نیاز تبلیغ با هر بودجه ای را فراهم آورد (مثل قرار دادن ضمیمه یا انتخاب آگهی در اندازه های مختلف یا صفحات آن).

خلاصه :

۱) خود را معرفی کنیم.

۲) محصول و یا خدمات خود را در محیط تخصصی ارایه دهیم.

۳) محیط درج آگهی از نظر اعتبار آن را در نظر داشته باشیم.

۴) نسبت به خدمات توزیع و کیفیت آن اهمیت بدهیم.

۵) معرفی محصول در جایگاه های ویژه و نمایشگاه ها، و حضور دایم در آنها را حایز اهمیت بدانیم.

که بهترین در جهان و کوچکترین در ایران باشیم.

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت