مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید» جمله گیرا وگویائی است که بر داشتن کیفیت وبی نیازی به تبلیغ تأکید می ورزد و یادآوری می کند که بهترین مبلغ هر چیز، کیفیت آن است .

گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران نیز پس از سالها مطالعه وبررسی به این نتیجه رسیده اند که « تبلیغ» دیگر مانند گذشته تأثیرگذار نیست اما دلیل کاهش تأثیر تبلیغات را در گران شدن  هزینه های تبلیغ، تعداد بسیار زیاد رسانه ها ، پراکنده بودن وگسترده شدن بازارها و مخاطبان، نارسائی تبلیغات ووسعت وشدت رقابت می دانند.

واقعیت این است که با تغییر وتحولات گسترده در نظام بازار وبازاریابی دنیا وبا پراکندگی و گستردگی بازارها وخریداران وبا متفاوت بودن شرایط ومقتضیات، هیچ چیز ثابت وهمیشگی نیست حتی گفته ها و ضرب المثل هائی که دورانی طولانی معنا ومفهوم داشته ومورد پذیرش مردم بوده اند.

اگر بپذیریم که زندگی فرایند « ارتباطات، اطلاعات و مبادلات » است واگر باور داشته باشیم که انسان موجودی « اجتماعی،ارتباطی واقتصادی » است واگر معتقد باشیم که « دانائی مبنای توانائی » است و چنانچه در نظر داشته باشیم که بازار ومشتریان « تحول گرا، تنوع طلب وتازه پسند» هستند ، این را نیز می پذیریم که دیگر نمی توان تنها با داشتن کیفیت ، انتظار موفقیت داشت. به عبارتی در بازار رقابتی و جهانی امروز « مشک آن است که خود ببوید هم آنکه عطار بگوید » . اما دو نکته مهم در این گفته وجود دارد که لازم است با دقت وحوصله به آنها پرداخته شود وآن « کیفیت مطلوب وتبلیغ خوب » است.

کیفیت مطلوب یعنی پاسخگوئی دقیق ودرست به انتظارات وترجیحات مشتری وتبلیغ خوب تبلیغی است هدفمند ومبتنی بر بازارشناسی ومخاطب شناسی وظرافت ها ومهارتهای لازم برای تأثیر بر مخاطب وتغییر در رفتار مخاطب.

ارتباط همیشگی با بازار، اطلاع رسانی درست به مشتریان و اطلاع یابی دقیق از آنان و شهرت یافتن ومطرح بودن بعنوان ضرورت های ماندگاری در بازار وسازگاری با تحولات برای هر کاسبکار است.

اگرچه کیفیت نقش مهمی در موفقیت هر چیز دارد ،اما در دنیائی که «سرعت» عامل تعیین کننده ای در بسیاری از پدیده هاست ، اطلاع رسانی وتبلیغ سریع ودرست یک ضرورت است که خود نیازمند نوعی مدیریت هوشمندانه است.

در ادبیات بازاریابی نوین ،بعضی از ضرب المثل ها و گفته های گیرا وشیوای گذشته جابه جا می شوند تا معنای واقعی تری پیدا کنند. بازاریابان امروز پذیرفته اند که مشک آن است که « خوب » ببوید ،« هم آنکه » عطار «درست » بگوید.

بوی خوب بوئی است که به مشام مشتری خوب باشد وتبلیغ درست ،تبلیغی است که روی مشتری تأثیرگذار باشد وبازاریاب ومبلغ واقعی کسی است که  باهم افزائی « کیفیت وتبلیغ» مشتری پسند وبازار پذیر ورقابتی به اهداف خود دست یابد.

اگر می خواهید که گمنام نمانید وشما را بهتر وبیشتر بشناسند ،اگر دوست دارید که خوشنام شوید وشما را با دل وجان بپذیرند،اگر علاقمندید که جایگاه ،قدر ومنزلتی مطلوب در ذهن ودل مخاطبان داشته باشید، اگر بر این باور هستید که انزوا نمی تواند کارساز باشد؛ بکوشید کالاها، خدمات ،ایده ها و پدیده ها وحتی خودتان را به دیگران به خوبی یعنی به جا،به موقع وبه اندازه معرفی کنید و توجه داشته باشید که معرفی، شناساندن وتبلیغ درست لازمه ی شناخته شدن وارتباط پایدار است. عصاره ی آنچه گفته شد را در این جمله می توان بیان کرد: انسانهای امروزی بدون تبلیغ زنده اند اما زندگی نمی کنند ،زیرا زندگی نیازمند شناساندن ،شناختن وشناخته شدن است البته هوشمندانه !

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت