مطالب آموزشي - ساير مطالب

گاهی چنین به نظر میرسد که همه در سازمان بی انگیزه شده اند، فقط می آیند که آمده باشند. هیچ کاری درست پیش نمیرود . مدیران هم در به در در جستجوی مشکل هستند، چون هزینه های سازمان جاری و برقرار است. راستی مشکل کجاست؟


در موارد پزشکی وقتی ویروسی همه گیر میشود، چه میکنیم؟ معمول آن است که به دنبال منبعی میگردیم که همه با آن در تماس باشند، مثل آب خوردن یا غذاهای عمومی. در این شرایط به دنبال منشاء در یک رستوران کوچک گشتن، به نظر اتلاف وقت میرسد.

در سازمان هم همین است.

باید دنبال منبعی بود که همه با آن در تماس باشند و از آن تغذیه کنند. یکی از این منابع عمومی در سازمان راهبردها و دیگری مدیران ارشد هستند.

شاید راهبردهای سامزان آن قدر معطوف به بقا شده اند که دیگر کسی انگیزه ای برای فعالیت ندارد. اگر راهبرد سازمان دانسته و خواسته این است، خوب به موازات باید به فکر تقلیل نیرو و کاهش هزینه ها هم بود.

اما اگر واقعا راهبرد و خواسته مدیران این نیست، باید دید که چه حسی به همه القا شده که به چنین روزی افتاده اند؟

اینجا لازم است که فورا اقدام شود. در چنین شرایطی احتمال خروج نیروها بسیار زیاد است و خبر بد این است که نیروهای خوب، اول میروند. همه میدانیم که جایگزینی آنها چقدر سخت خواهد بود.

این عارضه در مورد چند دسته از مدیران بسیار احتمال وقوع دارد:

- مدیران پرخاشگر تقریباً همه را بی انگیزه میکنند. آنها کمتر تشکر و قدردانی میکنند و چنان نشان میدهند، حتی اگر باور نداشته باشند، که هیچکس جز خودشان کاری نمیکند و هر کاری هم که انجام میشود فقط گوشه ای از حدی است که مورد انتظار بوده است.

- مدیران بی تصمیم هم با عدم تصمیم گیری، همکارانشان را در بلاتکلیفی میگذارند و این حس را القا میکنند که ما خودمان هم نمیدانیم چه میخواهیم بکنیم و تکلیفمان چیست، چه رسد به کارکنان!

- مدیران ساکت این شانس را به همکاران خود میدهند که از رفتار آنها و اوضاع بازار و شایعات، برای آینده شرکت پیش بینی کنند. باید با کارکنان تعامل کرد و آنها را از بی خبری و دام شایعات نجات داد.

به هر صورت به نظر میرسد که عامل هر کدام از این موارد باشد، بازهم اصلاح سرچشمه، یعنی رفتار مدیران است که بیشترین اثر را دارد. مدیران باید از لاک مشکلات و ناامیدی های خود خارج شده و با همکارانشان حرف بزنند و تعامل کنند. اما نوع این تعامل هم مهم است.

در سیستمهای تربیتی گذشته، سرسنگینی روش موثری دانسته میشد. مثلاً به همکاران گفته میشد که اگر ناراحتی برو! همانطور که پدر در حضور فرزند سیگار میکشید و اگر می دید او هم سیگار میکشد، او را کتک میزد!

به این شیوه 2 اتفاق رخ میدهد:

- یا همکار شما، که برایش کلی هزینه کرده اید و حتما برای جایگزینی اش دچار چالش خواهید شد، شما و سازمان شما را ترک میکند. (مهم نیست؟)

- یا مجبور میشود که به ظاهر اظهار رضایت کند و در خفا نارضایتی اش را به نوعی دیگر نشان دهد.

در هر دو حالت درست است که شما ترس از ترک شرکت را از خود دور کرده اید، اما در واقع خسارت را به عقب اندهخته و بار آن را بیشتر کرده اید.

به نظرم مدیران باید تکلیفشان را د رمقطعی با خود و همکارانشان روشن کنند.

 

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت