مطالب آموزشي - رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان

در مورد هر تیپ رفتاری خوب است بدانیم که برای تعامل بهتر با او ما باید چه گامهائی را برداریم. در مورد High S ها میتوان این نکات را مورد توجه قرار داد:

برای مشاهده تیپ های رفتاری در مدل توماس به اینجا مراجعه کنید

- به احساسات آنها توجه کنید.

- به او علاقه فردی، به خاطر خودش نشان دهید.

- به هنگام ارائه به آنها، آرام و جامع ارائه کنید.

- در مورد گزینه های هر اقدام و حس آنها نسبت به آن گزینه با آنها صحبت و بحث کنید.

- به آنها گوش کنید و روحیه موافق داشته باشید. مخالفت مکرر آنها را به سکوت سوق میدهد.

- همیشه برای بحث با آنها باز و آماده باشید. حرفهای آنها ارزش شنیدن دارند.

- به آنها دلگرمی بدهید.

- به آنها ضمانت بدهید که دلگرم باشند.

- در کارهای آنها دنبال میانبر زدن نباشید.

- خیلی زود به آنها نزدیک (پسر خاله) نشوید، آنها به زمان برای درک شما و اجازه نزدیک شدن دادن، نیاز دارند.

- آماده باشید که دوباره و چند باره به آنها مراجعه کنید.

 اما با High S ها چه کنیم که باز هم بهتر شوند؟

- آنها به اینکه قدرشان دانسته شود، نیاز دارند. قدر شناس باشید و این را نشان دهید.

- با آنها صادق باشید.

- آنها برای کار به ساختار نیاز دارند. در کارهای شلم شوربا، آنها سردرگم و ناراحت میشوند.

- به وفاداری آنها توجه نشان دهید.

- محیط کار آنها باید امنیت داشته باشد. از بدگوئی، ترس و ارعاب بپرهیزید.

- آنها کارهای تخصصی را دوست دارند، به آنها کارهای تخصصی واگذار کنید و برایشان برنامه های آموزشی تخصصی پیش بینی کنید.

و بالاخره خود High S ها چطور میتوانند به خود کمک کنند که باز هم بهتر شوند؟

- آنها باید بدانند که دلگرمی، از نتایج خوب حاصل میشود. باید کارشان بالاخره یک خروجی خوب داشته باشد.

- فرصتهای تازه در پروی تغییرند. نباید از تغییر گریزان باشند.

- انعطاف پذیری یک ابزار خوب است، باید سعی کنند که انعطاف پذیر تر باشند.

- به چالش کشیدن عملکردهای پائین، اغلب سودمند است، نباید از این چالش گریزان بود.

امیدوارم قدر همه از جمله High S های سازمان را خوب بدانید و بتوانید برای خودتان و آنها شرایط بهتری برای ارائه عملکرد مناسب فراهم کنید.

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت