میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

براي اينکه تشخيص دهيد کارمندان جديد را بهتر است در کدام بخش به کار بگماريد، مي توانيد به ترتيب زير عمل کنيد: 400 عدد آجر در اتاقي بگذاريد و کارمندان جديد را به آن اتاق هدايت نماييد. آنها را ترک کنيد و بعد از 6 ساعت بازگرديد. سپس موقعيت ها را تجزيه و تحليل کنيد:

 

 

*  اگر دارند آجرها را مي شمرند، آنها را در بخش حسابداري بگذاريد.

 


*  اگر از نو (براي بار دوم) دارند آجرها را مي شمرند، آنها را در بخش بازرسي بگذاريد.

 

* اگر در حال تهيه فرمهايي براي ارزيابي هستند، آنها را در بخش مديريت کيفيت بگذاريد.

*  اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسي بگذاريد.

*  اگر آجرها را به طرزي فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ريزي بگذاريد.

*  اگر آجرها را به يکديگر پرتاب مي کنند، آنها را در بخش اداري بگذاريد.

*  اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذاريد.

*  اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوري اطلاعات بگذاريد.

*  اگر بيکار نشسته اند، آنها را در قسمت نيروي انساني بگذاريد..

*  اگر سعي مي کنند آجرها ترکيب هاي مختلفي داشته باشند و مدام جستجوي بيشتري مي کنند و هنوز يک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذاريد.

*  اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاريابي بگذاريد .

*  اگر به بيرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ريزي استراتژيک بگذاريد.

*  اگر بدون هيچ نشانه اي از تکان خوردن آجرها با يکديگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبريک بگوييد و آنها را در قسمت مديريت قرار دهيد.