اخبار - اخبار مدیریت فردا

طبق قراردادی در خردادماه امسال، شرکت مدیریت فردا به عنوان مشاور پروژه طراحی و راه اندازی باشگاه پزشکان و اساتید کشور انتخاب گردید. این قرارداد فی مابین آقای دکتر شفاعی از مدیریت فردا و آقایان دکتر رجایی و مهندس چالاکی از باشگاه پزشکان و اساتید (شرکت رهپویان سینا) منعقد گردید.