مطالب آموزشي - ساير مطالب

در دهه 90 و زماني كه سازمانهاي نويي پا به عرصه گذاشتند ، شركت‌هاي بزرگ هيچ نقشي در اين روند نداشتند و اين زماني بود كه مفهوم مديريت؛ ساختار جديدي مي‌يافت و ساختار جديدي براي سازمان‌ها شكل مي‌گرفت. اين روند با جستجوي مزيت‌ها شروع شد و اين زماني بود كه برنامه‌هايي مانند مديريت كيفيت فراگير (TQM) و مهندسي مجدد با علاقه و تعصب خاصي دنبال مي‌شد.

هنوز هم سازمان‌ها كارآيي عملياتي خود را بهبود مي‌بخشند ، تمركز خود را بر مشتريان افزايش مي‌دهند، و به مرور خود را لاغر كرده و روي نتايج كسب و كار تاكيد مي‌كنند. مديران سازمان‌ها اين كارها را با تجربه‌ي تاكتيك‌هاي متفاوت، استفاده تركيبي از ابزارهايي مثل: اصلاح اندازه سازمان، برونسپاري (OutSourcing)، بهبود كيفيت مستمر، فرآيند مهندسي مجدد و توسعه منابع انساني، صورت مي‌دهند. در اين زمان نياز است تا مفاهيمي مثل "ساختار سلسله مراتبي كلاسيك" ، "بهبود كيفيت مستمر" ، "كاهش اندازه سازمان" ، "مهندسي مجدد" و ... بر اساس شرايط جديد مورد بررسي قرار گيرند.

اين سازمانها در متن تغييرات جالبي قرار داشتند ولي اين تغييرات سازمانهاي هزاره سوم را به سوي چه مقصدي مي‌برد؟     
-    ساختار سازمان‌هاي هزاره جديد به طور باور نكردني انعطاف پذير هستند.
-    نيازمند نگهداري و حفظ استعدادها و توانمنديهاي هسته بحراني (اصلي) سازمان است.
-    مي‌بايست مزيت‌هاي رقابتي بي‌مانندي را براي خود فراهم كند.
-    ساختار آنها بايد بر اساس يك مفهوم جديد به نام "هسته‌ي لايق" شكل بگيرد كه مي‌توانددر شرايط مختلف سازمان مانند يك آكاردئون و بر اساس تغيير حجم كسب و كار، كوچك و بزرگ شود.
-    اين سازمانها بر اساس طيف وسيعي از نيازها و با ملزومات متفاوت مديريتي، كاركناني با خصوصيات متفاوت را به كار مي‌گيرند.

ساختار يك سازمان هزاره سوم مي‌بايست :
- انعطاف لازم براي كاهش يا افزايش سريع اندازه سازمان را داشته باشد
- كاركنان بحراني و حساس را نگه دارد
- بر روي مباحث اصلي و هسته‌ي كسب و كار متمركز باشد
- مهندسي مجدد فرآيندها را با جايگزيني كامل آنها صورت دهد
- از مزيت‌هاي نسبي ديگران ( به خصوص در زمان برونسپاري ) به عنوان اهرم پيشرفت خود استفاده كند.

در اين راه راه‌حل‌هاي اساسي مختلفي وجود دارد :
- مشخص كردن فعاليت‌هاي اصلي سازمان
- استفاده از ساختارهاي مناسب سازمان‌هاي هزاره جديد
- وظايف مديريتي جديد
و ...

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت