مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

نخست لازم است كه به درك مشتركي از ساختار، تفكر و Brand برسيم. امروزه سازمان‌ها بهBrand  اغلب به عنوان يك دارايي و سرمايه مي‌نگرند. از سوي ديگر تفكر سازمان نيز خود را در استراتژي ( يا برنامه استراتژيك ) سازمان نشان مي‌دهد. همچنين اين تفكر سازماني است كه نسبت به ساختار شركت تصميم مي‌گيرد و مشخص مي‌كند كه بر اساس دارايي‌هاي فعلي سازمان (از جمله Brand) چگونه ساختاري مناسب مي‌باشد و نيز براي رسيدن به هدف‌هاي سازمان از چه روش‌هاي مناسبي استفاده شود.


از آنجايي كه همه سازمانها داراي سرمايه‌ي معروفيت و در كانون توجه بودن (Brand) را در اختيار ندارند، ساختار يكساني براي همه سازمان‌ها نمي‌توان پيش‌بيني كرد. يمي از عواملي كه در انتخاب ساختار سازمان نقشي تعيين‌كننده دارد، تفكر تفكر رهبري سازمان مي‌باشد. ممكن است اين رهبر، گروهي از مديران ارشد باشند و يا اينكه مديران ارشد سازمان را شامل شود.

بر اساس اينكه نوع تفكر مديران يك شركت غير معروف ( فاقدِ Brand ) چگونه است، انتخاب ساختار سازماني هم متفاوت خواهد بود. مثلاً ممكن است يك شركت غير معروف توليد مواد غذايي هدف اصلي سازمان خود را رسيدن به سهم بازار بالاتر ، سود حداكثري در زمان حال و يا ماندگاري در بازار و يا مواردي ديگر را تعريف كند. بر اساس انتخاب يكي يا چند هدف از اهداف ذكر شده نوع ساختار پيشنهادي توسط آن مدير نيز متفاوت خواهد بود.

مثلاً عرضه محصولات شركت در زير سايه يك شركت معروف و صاحب Brand ، تبليغات گسترده براي قرار گرفتن در كانون توجه مشتريان، استفاده از روش‌هاي مختلف بازاريابي براي جلب مشتري، تلاش براي افزايش سهم شركت از بازار با روش‌هاي مختلف، افزايش كيفيت محصولات، كاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه كاهش قيمت فروش، سرمايه‌گذاري در يك شركت توزيع محصولات و يا راههاي ديگر ممكن است روش‌هاي مورد نظر مدير سازمان براي رسيدن به هدف سازماني خويش باشد. هر يك از اين روش‌هاي ذكر شده (صرف نظر از درست بودن هدف سازماني يا مناسب بودن روش‌هاي پيشنهاد شده) نيازمند انتخاب يك ساختار مناسب براي بهره‌گيري از شرايط و رسيدن به هدف است. مثلاً براي كاهش هزينه‌هاي فروش مي‌توان مانند از برونسپاري استفاده كرد. اين روش باعث كوچك شدن ساختار سازماني مي‌شود. ولي در صورتي كه سازمان بخواهد در شبكه توزيع نيز وارد شود، به طور معمول نيازمند بزرگ كردن و تغيير در ساختار سازماني است.

نتيجه : اين تفكرِ رهبري سازمان ( يا مديران ارشد سازمان ) است كه بر اساس دارايي‌هاي سازمان (از جمله معروفيتِ Brand) سعي در طراحي استراتژي و هدفهاي سازماني ‌نمايند، سپس بر اين اساس؛ ساختار سازماني مناسب را به كار ‌گيرد.

 

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت