مطالب آموزشي - ساير مطالب

آیا به دنبال این هستند که هر روز عملکرد خود را بهبود دهید تا در کار خود موفق شوید؟ وقتی در اینترنت جستجو می کنیم مطالب متعددی در این زمینه می یابیم. اگرچه اغلب آنها درست هستند ولی معمولاً باعث حرکت شما به سوی موفقیت نمی شود. از این رو راهکاری عملی جهت بهبود شخصیت کاری را پیشنهاد می دهیم.


در این راهکار شما قرار است خودتان را تبدیل به انسانی موفق کنید نه اینکه مسیر سایر انسان های موفق را بروید. نکته باریک در اینجاست که برای موفقیت نباید مثل آدمهای موفق شد، بلکه باید برخی از ویژگیهایی که باعث موفقیت می شود در خود تقویت کرده و سایر نکات منفی را از شخصیت کاری خود حذف نماییم.

از این رو یک چک لیست تهیه کرده ایم که 30 ویژگی مهم برای تبدیل "شخصیت فعلی شما" به "شخصیت موفق شما" را شامل می شود. کافی است ابتدا نکاتی را که در وجودتان هست را علامت بزنید. سپس برای خود برنامه  ای تنظیم کنید که در آن قرار است هر هفته یک ویژگی خود را بهبود دهید.

برای اجرایی شدن این چک لیست می بایست هر شب عملکرد خود برای بهبود آن ویژگی را بررسی کنید (مراقبه) و صبح روز بعد مجدداً هدف را در ذهن خود مرور کنید (تذکر)

 

می توانید چک لیست مربوطه را از اینجا دانلود کنید

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت