مطالب آموزشي - ساير مطالب

بارنامه: بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسيد دريافت کالا و سند مالکيت آن است و همچنين سندى است که زمان ادعاى خسارت از شرکت بيمه ميتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود. دراصطلاح بين المللى کشتيرانى بارنامه را BL یا (Bill of Leading) و در جاده و هواپيما CMR ، در راه آهن CIM مي خوانند و بارنامه مدرکى است براى حمل يک واحد و يا يک پارتى کالا.


ويژگى‌هاى بارنامه معتبر:
- صدور بارنامه در نسخه کامل FULL SET
- صدور بارنامه بدون قيد و شرط (تميز) CLEAN B/L
- ON BOARD (روى عرشه) حمل بالفعل کالا
- ذى‌نفع بارنامه و حواله کرد آن
- نحوه پرداخت کرايه حمل
- تاريخ صدور بارنامه

پروفرما: سياهه خريدى است که فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش يا تعيين ارزش و شرايط فروش صادر مى کند که سياهه بايد به تأييد مرکز تهيه و توزيع مربوطه برسد پروفرما را پيش فاکتور نيز ميگويند.

Transshipment: عبارت از روش گمرکى است که به موجب آن کالا تحت نظارت گمرکى از يک وسيله حمل و نقل ورودى به يک وسيله حمل و نقل خروجى (صدور ) در حوزه يک دفتر گمرکى که آن دفتر در عين حال دفتر گمرکى توأم است ، که هم براى واردات و هم براى صادرات اختصاص دارد.

سيف (CIF): سيف به معناى بهاء تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد است که تشکيل ميشود از بهاء کالا در شهر مبداء به اضافه هزينه بسته بندى و کرايه حمل تا بندر کشور مقصد و هزينه بيمه تا مقصد.

سى انداف (C&F): يعنى فقط بهاء کالا در مبداء به اضافه هزينه هاى بسته بندى و کرايه تا بندر مقصد.

کابوتاژ: عبارت است از حمل کالا از يک بندر کشور به بندر کشور ديگر و همچنين از يک گمرک به گمرک ديگر که از راه کشور همجوار صورت گيرد و براى کابوتاژ تشريفات گمرکى لازم است و دو نوع اظهارنامه گمرکى هنگام خروج کالا از بندر يا مرز و ديگرى هنگام ورود به گمرک يا مرز ديگر تنظيم ميشود


ارنامه فياتا (FIATA COMBINED TRNSPORT . B/L)
بارنامه فياتا معتبرترين بارنامه رايج در تجارت بين‌الملل است و سندى است قابل معامله و انتقال براساس مقررات متحدالشکل.

عمليات (TIR): به حمل کالا از يک اداره گمرک خروجى به يک اداره گمرک مقصد به موجب روش موسوم به روش تير گويند.

محدوده عمل در TIR 1
1- بدون بارگيرى مجدد در بين راه و حين عبور از يک يا چند مرز بين گمرک خانه مبداء و مقصد انجام شود.
2- عمليات حمل بين آغاز و پايان تماماً يا قسمتى از آن از طريق جاده باشد.

CMR : حمل بين‌المللى کالا از طريق جاده و با وسيله نقليه زمينى است و بايد محل دريافت و تحويل کالا در 2 کشور مختلف باشد و حداقل يکى از طرفين عضو کنوانسيون باشد.

گواهى مبدا (CERTIFICATE OF ORIGIN)
سندى است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانى کشور سازنده کالا و به تقاضاى صادرکننده تنظيم و تصديق مى‌شود.

کارنه تير (CARNET TIR) : اين اصطلاح يعنى دفترچه ترانزيت کالا از يک گمرک مبداء در يک کشور به گمرک مقصد در کشور ديگر.

کارنه دوپاساژ (CARNET DE PASSAGES EN DOUANE) : در حقيقت گذرنامه وسيله حمل و نقل جاده‌اى است که بعنوان ورود موقت به کشور يا کشورهايى که مسافرت مى‌کند ممکن است براى حمل کالا ـ اشخاص يا به‌ عنوان اتومبيل سوارى براى گردش يا انجام امورى که در نظر است موقتاً براى ورود به کشورى ازآن استفاده شود.قاعده صدور بارنامه بين‌المللى اين است که مفاد و متن اين گونه اسناد بر اساس يکى از کنوانسيون‌هاى بين‌المللى حمل و نقل تنظيم مى‌شود.

CIM : بارنامه اى که براى حمل و نقل کالا به کشورهاى خاور نزديک و اروپا در چارچوب تعرفه TEA به وسيله راه آهن صادر مى‌شود.

SMGS : براى حمل و نقل کالا با واگن از / به کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع صادر مى‌شود.

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت