مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

نام کتاب : Strategic Brand Management
نویسنده : Kevin Lane Keller

این کتاب با برندها سروکار دارد-چرا برندها مهم اند، چرا به مشتریان عرضه می شوند و شرکت ها برای اداره درست آن ها چه باید بکنند. همان گونه که امروزه بسیاری از مدیران کسب و کار تصدیق می کنند، احتمالا یکی از ارزشمندترین دارایی های یک شرکت برندهایی است که روی آن سرمایه گذاری کرده و در طول زمان توسعه می دهند. با وجودی که رقبا اغلب می توانند از پروسه تولید نسخه برداری کنند، خلق مجدد عقاید و نگرش هایی که قویاً در ذهن مشتریان جای گرفته اند ساده نیست. هدف اصلی این کتاب فراهم آوردن تدبیری جامع و به روز پیرامون موضوعات برند، ارزش ویژه برند و مدیریت استراتژیک برند است. خوانندگان این کتاب می آموزند:
• نقش برندها، مفهوم ارزش ویژه برند، مزیت خلق برندهای قدرتمند
• سه روش اصلی ساخت ارزش ویژه برند
• دیدگاه های متفاوت اندازه گیری ارزش ویژه برند
• استراتژی های متنوع مدیریت برند
• نقش برندهای شرکتی، فامیلی، فردی و ...
• چگونگی انطباق استراتژی های مدیریت برند با مرزهای جغرافیایی در طول زمان

 برای دانلود و مطالعه این کتاب اینجا را کلیک کنید

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت