400 سال پیش از میلاد مسیح (ع)، بقراط تقسیم بندی چهارگانه ای را برای شخصیت انسانها ارائه داد که هنوز معتبر است و می تواند در حوزه شناسایی شخصیت مشتریان نیز بکار گرفته شود. این مدل را می توان اولین مدل شخصیت شناسی یا رفتارشناسی انسان ها نیز نامید.

 

 

مشتری نوع 1 : گرداننده یا سازمان دهنده (Sanguine)

- خوش بین هستند

- خوش رفتار هستند

- منبع ایده و خلاق هستند

- اهل کمک کردن به دیگران هستند

- صمیمانه کار می کنند

- می خواهند در جمع به رسمیت شناخته شوند

 

مشتری نوع 2 : پیشرو یا پیشگام (Choleric)

- برون گرا هستند

- پرجنب و جوش و غیرقابل پیش بینی هستند

- حس رقابت طلبی دارند

- اهل چالش و مباحثه هستند

- باید به آنها نشان دهید دقیقاً چه چیزی در چنته دارید

- دارای احساس مسئولیت قوی هستند

 

مشتری نوع 3 : حفظ کننده (Phlegmatic)

- حفظ کننده شرایط و محتاط هستند

- ثابت قدم و خونسرد هستند

- متعادل می باشند

- باید به آنها بگویید چگونه کار را انجام دهند

- همیشه منتظر صحبت دیگران و بالادستی ها هستند

- از اوضاع فعلی رضایت دارند

 

مشتری نوع 4 : مغز متفکر (Melancholy)

- درون گرا هستند

- خونگرم هستند

- حساس می باشند

- حمایت کننده و هماهنگ کننده هستند

- دلایل انجام هر کاری را می خواهند بدانند

- اگر قانع نشوند ممکن است سرپیچی کنند