شرکت مدیریت فردا با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خویش در ارائه خدمات مشاوره به شرکتهای پخش، عملیات تولید سامانه هوش تجاری صنعت پخش را با نام تجاری «آرنا» آغاز کرد.

 

مهمترین ویژگیهای این سامانه عبارت است از :

- قابلیت اتصال به پایگاه داده بسیاری از نرم افزارهای پخش مویرگی موجود در بازار

- قابلیت ارائه گزارشات تجمیعی و تلفیقی بر اساس نیاز مدیران ارشد شرکت پخش

- قابلیت تعریف شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) برای هر واحد کسب و کار

- قابلیت کنترل عملکرد مستمر و لحظه ای اجرای کسب و کار در سه سطح کلان (BI) ، عملیاتی (OI) و مشتری (CI)

- امکان تشخیص (Detection) و پیش بینی (Prediction) هر یک از شاخص های تعریف شده در سامانه بر مبنای الگوریتم های هوش مصنوعی