مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

سمپلینگ در دهه گذشته یکی از کارامد ترین رسانه های تبلیغاتی در کشور های صنعتی برده و به عنوان رسانه تبلیغاتی پویا زنده عامل ایجاد حلقه های ارتباطی بین تولید کننده و مصرف کننده می باشد.

در این طرح با سازماندهی تیم سمپلینگ متشکل از نیروهای جوان ، فعال ، پر انرژی و آموزش دیده از یک سو و شناخت بازار مصرف و مشتری بالقوه محصول از سوی دیگر با رائه اطلاعات مفید و مشخصات محصول و توزیع نمونه رایگان محصول اقدام به ایجاد حلقه های ارتباطی مورد نظر می نماید .

سمپلینگ دارای فرآیندی سیستماتیک است که شامل 5 مرحله می باشد در نمودار زیر به این مراحل اشاره شده است :

گام اول : آگاهی و شناخت

- شناخت محصول با همکاری کارفرما

- شناخت بازار فروش ا همکاری کارفرما

- شناخت امکانات مورد نیاز

- جمع آوری نیروی انسانی مورد نیاز

گام دوم : برنامه ریزی

- آموزش نیروی انسانی

- تیم سازی

- طراحی فرمهای گزارشی

- تهیه امکانات مورد نیاز

- برنامه ریزی محلهای سمپل

گام سوم : اجر

- هماهنگی و اخذ مجوزهای مربوطه از محلهای سمپل

- نظارت بر تیم سمپلینگ

- تکمیل گزارشات

گام چهارم : ارزیابی

- جمع آوری گزارشات

- تهیه نمودار عملکرد تیم سمپل

- شناسایی نقاط قوت و ضعف

گام پنجم : بازخورد

- انتقال اطلاعات و ارزیابیها به کارفرما

- ثبت سوابق و تجربیات برای پروژ های بعدی

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت