مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

تبليغات به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي آميخته بازاريابي مي تواند نقش بسيارمهمي را در سياستها و استراتژي هاي بازاريابي شركت ازقبيل ارتباط با مشتريان ،‌ معرفي محصولات جديد ،‌ اصلاح و تغيير ذهنيت مشتريان و مصرف كنندگان نسبت به شركت و نام ونشان تجاري آن ايفا مي كند.


اين مطلب به تشريح سمپلينگ به عنوان يكي از ابزارهاي اثربخش تبليغات دربازاريابي مورد بررسي و تحليل قرارخواهد داد وسپس به ارائه گامهاي پياده سازي واجراي سمپلينگ و مزاياي اين ابزار تبليغاتي مي پردازد.

اشباع بازارها، تشديد رقابت ، تغيير درسليقه ها و نيازهاي مشتريان ،‌ شركتهاي ايراني را با چالشهاي متعددي درفعاليتهاي بازرگاني و صنعتي مواجه كرده است . دراين شركتها يي كه بتوانند از ابزاروامكانات دردسترس خود همانند طراحي و توسعه كالاهاي جديد ،‌تجديد ساختار كانال توزيع ، ارائه محصولات با كيفيت بالا و قيمت مناسب و همچنين تبليغات مؤثر ب درستي استفاده كنند مي توانند براين چالشها فائق آمده وبقاي مداوم خود را تضمين كنند. تبليغات يكي ازعناصر اصلي استراتژي بازاريابي يك شركت محسوب مي شود و فعاليت هاي مرتبط با ترفيع نقش كليدي دربرقراري ارتباط بين بازار هدف واستراتژي اتخاذ شده ايفاد مي كنند .

به همين دليل ،‌ برنامه هاي تبليغاتي سازمان بايد به گونه اي طراحي شوند كه استراتژي رقابتي كلي سازمان را مورد حمايت قرار دهند. ترفيع واژه اي است كه درطول زمان معاني گوناگوني به خود گرفته است، ريشه اين كلمه درزبان لاتين به معناي حركت به سمت جلو بوده، اما كاتلر پدرعلم بازاريابي ترفيع را بدين گونه تعريف كرده است: ترفيع تركيب معيني از تبليغات غيرشخصي ،‌تبليغات پيشبرد فروش، روابط عمومي و فروشندگي شخصي است و اين تركيبي است كه شركت براي نيل به اهداف بازاريابي خود ازآن استفاده مي كند.

تبليغات جنبه وظيفه اي ارتباط دربازاريابي را به عهده دارد ،‌ حال آنكه ارتباط چيزي ، بيش از ارائه اطلاعات است. ارتباط زماني محسوب مي شود كه افراد ، پيام ارسالي را به خوبي درك كنند و پاسخي مناسب ابراز دارند.

بدنه اصلي و بزرگتر بحث، بازاريابي است كه چهار مقوله اصلي كالا يا خدمات ، روشهاي قيمت گذاري و روشهاي تبليغات و اطلاع رساني را مورد بررسي قرارمي دهد و هدف ازآن توليد كالا يا عرضه خدمتي است كه قيمت و كيفيت و مشخصات آن مناسب و مورد قبول مشتريان احتمالي بوده و نيازهاي آشكار و پنهان آنان را برآورده ساخته و براي بنگاه اقتصادي نيز رضايت مشتري، شهرت، سود و فروش بيشتر را به ارمغان آورد.

بنابراين اگر درريشه يابي مشكل يا مسئله يك بنگاه اقتصادي،‌ مشخص شود كه علل نابساماني ها واشكالات موجود درسيستم ، فقط درنحوه قيمت گذاري يا توزيع يا كيفيت نازل و نامطلوب كالاست، فعاليت تبليغاتي نه تنها حلال مشكل نخواهد بود بلكه باعث افزايش هزينه ها و گم كردن كليه مشكلات نيز خواهد شد. اما درصورتي كه نارسايي ها و اشكالات دخيل دروضعيت ، ريشه درچگونگي وكم و كيف فعاليت هاي تبليغاتي و اطلاع رساني و روابط عمومي داشته باشد، برنامه ريزي هاي تبليغاتي مي تواند مشكل گشا باشد.

سمپلينگ
تبليغات كارآمد و علمي مهمترين فاكتور موفقيت هربنگاه اقتصادي درمقابله با رقباست. تبليغات با استفاده ازروش ارتباط مستقيم كه امروز به شكلي بسيار وسيع و مداوم توسط شركت ها و توليد كننده  هاي جهاني مورد استفاده قرارمي گيرد، به عنوان راه حلي كوناه، مستقيم و بسيارتأثيرگذار شناخته شده است. اين فرآيندها را عموماٌ با نام كلي سمپلينگ مي شناسند.

واژه سمپلينگ كه درلغت به معناي نمونه گيري ويا مزه كردن است (oxford university,2007) ، دربازاريابي ، ارائه نمونه محصول است ويكي از تكنيك هاي جديد تبليغاتي جهت فرهنگ سازي براي ترويج استفاده عموم مردم ازمحصول مورد نظر و افزايش محبوبيت يك نام و نشان تجاري، درجهت بهره برداري طولاني مدت درآينده اي پيش بيني شده ، همراه است وبه عبارتي ساده تر زماني كه محصول جديد و ناآشنايي به بازارعرضه مي شود ويا مورد استقبال مردم قرار نمي گيرد با ارائه نمونه هاي كوچكتر ازاين محصول بصورت رايگان و آشنا كردن مردم با مزاياي آن محصول، آنها براي خريد تشويق كرده ايم.

كاتلر اين ابزار بازاريابي را بدين گونه تعريف كرده است: نمونه كالا نمونه هاي ازكالا هستند كه درحد مصرف آزمايشي دراختيار مصرف كنندگان قرارمي گيرند

سمپلينگ دردهه گذشته يكي ازكارآمد ترين رسانه هاي تبليغاتي دركشورهاي صنعتي بوده وبه عنوان رسانه تبليغاتي پويا و زنده عامل ايجاد حلقه هاي ارتباطي بين توليد كننده و مصرف كننده مي باشد. دراين طرح با سازماندهي تيم سمپلينگ متشكل از نيروهاي جوان، فعال، پرانرژي و آموزش ديده ازيك سو و شناخت بازارمصرف و مشتري بالقوه محصول ازسوي ديگر با ارائه اطلاعات مفيد ومشخصات محصول و توزيع نمونه رايگان محصول اقدام به ايجاد حلقه هاي ارتباطي مورد نظر مي نمايد

 

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت