میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:
1- تقاضای شخص در 3 نسخه.

2- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (اصل و 2 کپی - به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد الزامی است).

3- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال، اصل و 2 کپی (در صورت تولیدی بودن).

4- اصل و 2 کپی کارت بازرگانی.

5- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 2 نسخه (یکی از صفحات پشت و رو 1 کپی).


مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:
1- تقاضای شخص در 3 نسخه.

2- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (اصل و 2 کپی - به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد الزامی است).

3- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال، اصل و 2 کپی.

4- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 2 نسخه اصل (یکی از صفحات پشت و رو 1 کپی).

5- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی در 3 نسخه (در صورت عدم انحلال).

6- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در 3 نسخه (در صورت انحلال).

7- اصل و 2 کپی کارت بازرگانی.


مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:
1- تقاضای شخص در 2 نسخه.

2- کپی و اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد).Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

مرجع : مدیریت فردای ایرانیان / مجتبی شفاعی / www.ModiriateFarda.ir