میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

بخش اول : مدارک ترخیص
برای ترخیص از گمرک صاحب کالا یا نماینده قانونی او باید اسناد و مدارکی را به گمرک ارائه دهد.   این اسناد و مدارک بر حسب مورد به شرح زیر می باشند :

- قبض انبار یا ترخیصه و در جایی که لازم باشد هم قبض انبار و هم ترخیصه.

- بارنامه حمل (جایی که کالا به صورت بار حمل و نقل شده)

- سیاهه خرید (Invoice  )

- گواهی مبدا (Certificate of Origin  )

- مجوز ورود (حسب مورد راجع به کالای مشروط یا (غیر مجاز)

- گواهی بهداشت یا سایر گواهیهای صحی (حسب مورد)

- گواهی موسسه استاندارد در مواردی که ورود کالا موکول به رعایت استاندارد اجباری شده است.

- سیاهه عدلبندی (Packing list  ) حسب مورد.

- پیش فاکتور یا (Proforma Invoice  ) در مواردی که لازم باشد.

- احکام معافیت  یا استفاده از تخفیف در حقوق و عوارض ورودی یا هر یک از این اقلام حسب مورد.

- سایر گواهی‌ها مثل گواهی بازرسی یا وزن و آنالیزکالا هر گاه طبق مقررات تسلیم چنین مدارکی به گمرک پیش بینی شده باشد.

- اصل و فتوکپی کارت بازرگانی (با رعایت مستثنیات)

- اصل و فتوکپی وکالتنامه برای اشخاصی که به گمرک مراجعه و کالا اظهار و مرخص مینمایند.

- اصل و فتوکپی کارت حق العملکاری برای اشخاصی که به وکالت از طرف صاحبان کالا به اظهار و ترخیص کالا از گمرک اقدام می‌نمایند.

- معرفی نامه رسمی برای اشخاصی که به نمایندگی از طرف صاحب کالا مراجعه مینمایند.

- اعلامیه فروش ارز در مواردی که کالا از طریق ثبت سفارش در بانک اعم از اعتبارات اسنادی یا بروات اسنادی سفارش و وارد شده است.

- کاتالوگ یا بروشور در مواردی که تشخیص کالا در گمرک به اعتبار این اوراق تسهیل می شود.


بخش دوم : اظهارنامه واردات
اظهار کننده باید اظهار نامه ورودی که گمرک برای منظورهای مختلف بخصوص برای مصرف (ورود قطعی) در اختیار صاحبان کالا قرار می دهد تنظیم نماید.  اظهار نامه ورودی متضمن اطلاعات زیر است :

- مشخصات صاحب کالا (نام و نام خانوادگی، شماره کارت بازرگانی، آدرس و . . .)

- مشخصات اظهار کننده

- مشخصات مرز ورود و تاریخ ورود

- وسیله حمل

- مشخصات اسناد ارائه شده در بدو ورود به کشور (شماره و مشخصات مانیفست، بارنامه،کارنه یا اظهارنامه اجمالی . . .)

-  مشخصات قبض انبار و محل تگهداری کالا

- مشخصات و نوع معامله (از طریق اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی / یا فارغ از سیستم بانکی)

- شرایط خرید – نوع ارز – اجزای تشکیل دهنده قیمت کالا در گمرک (بهای خرید در مبدا، کرایه حمل حق باربری،حق ثبت سفارش و . . .)

- مشخصات محمولهNormal 0 false false false EN-US X-NONE FA

مرجع : مدیریت فردای ایرانیان / مجتبی شفاعی / www.ModiriateFarda.ir