میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

غضنفر از قلی یک الاغ خرید به قیمت 500.000تومان. قرار شد که مزرعه‌دار الاغ را روز بعد تحویل بدهد.
اما روز بعد قلی سراغ غضنفر آمد و گفت: «متأسفم جوون. خبر بدی برات دارم. الاغه مرد.»
غضنفر جواب داد: «ایرادی نداره. همون پولم رو پس بده.»

قلی گفت: «نمی‌شه. آخه همه پول رو خرج کردم..»
غضنفر گفت: «باشه. پس همون الاغ مرده رو بهم بده.»

قلی گفت: «می‌خوای باهاش چی کار کنی؟»
غضنفر گفت: «می‌خوام باهاش مزایده برگزار