باشگاه وفاداری مشتریان می تواند به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان در جهت حفظ و تحکیم زنجیره وفاداری مشتریان فعلی شرکتها، بسیار موثر باشد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از طرحهای باشگاه مشتریان که در کشور راه اندازی شده اند اثر بسیار کمی بر حفظ یا افزایش وفاداری مشتریان داشته و در کوتاه مدت با شکست مواجه شده اند. بر اساس مطالعات انجام شده در تجربیات موفق جهانی در راه اندازی باشگاههای مشتریان (مانند AmEx،  Skywards و غیره) لازم است تا گامهای ذیل در راه اندازی باشگاه مشتریان مورد توجه قرار گیرد .

 

 

1. تحلیل زنجیره وفاداری مشتریان بر اساس سگمنت بازار

2. طراحی و راه اندازی زیرساختهای باشگاه مشتریان

3. ایجاد ارزش افزوده برای مشتریانی که عضو فعال باشگاه می باشند.

 

در این خصوص با بکارگیری توان متخصصان مجرب و دارای تجربه در راه اندازی چندین باشگاه مشتریان بزرگ در کشور، خدمات ذیل ارائه می گردد :

C1: تحلیل و طراحی زنجیره وفاداری مشتری (Customer Loyalty Analysis)

C2: طراحی عملیاتی باشگاه وفاداری مشتریان (Loyalty Club)

C3: طراحی شبکه ارتباطی باشگاه یا مشتریان (CCNM)

C4: ایجاد سرویس های ارزش افزوده برای مشتریان فعال باشگاه مشتریان (VAM)

C5: طراحی تاکتیک های افزایش وفاداری مشتریان (Loyalty Tactics)

C6: مدیریت شبکه واسطه های فروش (SPRM)

C7: ارائه راهکارهای بهبود رضایت مشتریان (CSM)

C8: تحلیل و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

C9: طراحی سیستم خدمات پس از فروش (After Sales Services)

C10: توسعه کارکردهای باشگاه مشتریان برای صاحبان کسب و کار (Customer Club Goal Development)

 

 

>> تجربه هسته طراحی باشگاه مشتریان مدیریت فردا در پروژه های ذیل :

- باشگاه مشتریان بانک آینده (ایران کارت)

- باشگاه پزشکان و اساتید (شرکت تامین رفاه و مسکن پزشکان و اساتید)