مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

تیم مشاوره برندینگ و طراحان مدیریت فردا به عنوان یکی از گامهای پروژه طراحی اصول برند (Brand Discipline) اقدام به مشاوره در خصوص انتخاب نام برند (Brand Name) می نماید که روال کلی آن بصورت زیر خواهد بود:

 

1) تحقیقات بازاریابی (در خصوص رقبا، محصولات، مشتریان، شبکه فروش و سایر ذینفعان صنعت)

 

2) ارزیابی (و یا طراحی) بیانیه ماموریت سازمان شامل چشم انداز، ماموریت و ارزشها

3) ارزیابی دموگرافیک جامعه مخاطبین برند (سن، جنسیت، طبقه اجتماعی، درآمد، تحصیلات و ...)

4) ارزیابی نام های رقبا

5) تعیین شاخص های کلیدی انتخاب نام

6) تهیه سبد نامهای پیشنهادی (با کمک پرسنل شرکت کارفرما)

7) ارزیابی چندوجهی نام برند (آواشناسی، معنا، تطابق هویتی با برند و غیره) توسط مشاور

8) ارزیابی میدانی 3 نام گزیده شده در مرحله قبل توسط گروه کانونی

9) ارائه نتایج اولویت بندی شده به کارفرما بر اساس نتایج مراحل قبل

پس از این مرحله مراحل طراحی لوگو صورت خواهد گرفت :

10) تعیین شیوه طراحی لوگو (لوگو، لوگوتایپ، لوگو کاراکتر و ...)

11) تعیین رنگهای سازمانی بر اساس اصول برند توسط مشاور و طراح (پس از نظرخواهی از کارفرما)

12) ارجاع به تیم طراحی

13) ارائه حداکثر 3 اتود طراحی لوگو

14) نظرخواهی از کارفرما (پس از بررسی تطابق اصول برند و اصول طراحی لوگو توسط مشاور)

 

کلیدواژه : اصول طراحی برند،  نام برند، طراحی لوگو

مدیریت، Management ، بازاریابی، مدیریت بازاریابی، مدیر بازاریابی، Marketing Management ، مشاوره بازاریابی، مشاور بازاریابی، فروش، مدیریت فروش، فروش حرفه ای، فروشنده حرفه ای، بهبود فروش، افزایش فروش، مشاوره فروش، ویزیتور، برند، مدیریت ، برند، مدیر برند، نام تجاری، برندینگ، Brand Management، وفاداری مشتریان، وفادارسازی مشتریان، باشگاه مشتریان، Customer ، Club، Loyalty، تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، ترویج فروش، پروموشن، Promotion، شبکه فروش، پخش مویرگی، توزیع ، مویرگی، کانالهای فروش، واسطه فروش، Distribution Channel، تحقیقات بازار، تحقیقات بازاریابی، بازسازی برند، بسط برند، تثبیت ، برند، هویت برند، شخصیت برند، تصویر برند، سبد محصول، تحلیل فروش، KSF، قیمت تمام شده، قیمت گذاری، محصول جدید، استراتژی، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی فروش، توسعه فروش، کانال فروش، مشتریان، ارزش افزوده، کمپین تبلیغاتی، برنامه بازاریابی، بودجه تبلیغات، بهبود فرآیند، سفارشگیری، نرم افزار پخش، راه اندازی شرکت پخش، خدمات پس از فروش، After Sales Service و مدیریت رضایت مشتری CSM، مدیریت ارتباط با مشتری CRM، اصول مذاکره، مذاکره فروش، مدیر موفق، مدیر فروش موفق، اصول فروش حرفه ای، Marketing Research، Market Research، رفتار مصرف کننده، روانشناسی فروش، مدیریت فردا، دکتر مجتبی شفاعی، مشاور بازاریابی و فروش، مشاور فروش، مشاور برندینگ، مشاور تبلیغات، کانون تبلیغات، مدیریت فردا، فردایی روشن بسازیم