خدمات مدیریت فردا

بسیاری از مشکلات در فرآیند بازاریابی و فروش، به دلیل عدم طراحی صحیح برند می باشد، لذا می بایست کلیه فعالیتهای طراحی محصول، بازاریابی، تبلیغات و فروش بر اساس اصول برند (Brand Disciplnie) صورت گیرد :

 

چشم انداز برند (Brand Vision)
تمایز برند (Brand Differentiation)
ذات ماندگار برند (Brand Permanent Nature)
ارزشهای اصلی برند (Brand Values)
منشور هویت برند (Brand Identity Prism)
مشخصات فیزیکی برند (Brand Physical Specifications)
شخصیت برند (Brand Personality)
فرهنگ برند (Brand Culture)
روابط برند (Brand Relations)
انعکاس برند (Brand Reflection)
خویش تصویری برند (Brand Self Imagine)
جوهره برند (Brand Mantras)
جایگاه برند (Brand Position)
تصویر برند (Brand Image)
تداعیات برند (Brand Associations)
هویت برند (Brand Identity)
نام برند (Brand Name)
شعار برند (Brand Slogan)
اجزای بصری برند (Brand Visual Properties)
اجزای آوایی برند (Brand Vocalic Properties)

با توجه به اینکه برند قرار است همانند یک موجود زنده با مشتریان ارتباط عاطفی برقرار کرده و به مرور آنها را نسبت به خود وفادار سازد لازم است از ابتدای تولد، به خوبی شکل داده شده و برندهایی که در جایگاه نامناسبی قرار گرفته اند بازسازی شوند. بر این اساس خدمات اصلی در حوزه برندینگ را می توان در سه گروه زیر دسته بندی نمود :

B1: طراحی برند جدید (Brand Discipline)

B2: بازسازی/مهندسی مجدد برند (Brand ReConstruction)

B3: بسط برند (Brand Extension)

B4: تثبیت جایگاه برند (Brand Positioning)

 

مشاوره تبلیغات

جالب است بدانید بیش از هفتاد نوع رسانه وجود دارد که بر نحوه تصمیم گیری خرید مصرف کننده نهایی موثر است. برای افزایش اثربخشی تبلیغات باید بر اساس نوع محصول، جایگاه برند در بازار و بودجه تبلیغات، ترکیب همگونی از این رسانه ها را بکار گرفت. مدیریت فردا افتخار دارد با سابقه همکاری با برخی از برندهای معروف و معتبر کشور، خدمات مشاوره تبلیغات را به مشتریان خویش در حوزه های ذیل ارائه نماید :


A1: طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغات (Advertising Campaing)

A2: نظارت بر تیم مجری تبلیغاتی کارفرما (Monitoring)

A3: طراحی تبلیغات چریکی (Guerilla Advertising)

 

 

:: دارای افتخار همکاری در پروژه های ::

-- محصولات دهان و دندان با برند Merident در شرکت پاکشو (گروه صنعتی گلرنگ)
- محصولات چندمنظوره نانو با برند عطرینه
- قلم هوشمند دیجیتال با برند نگار