میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

تحقیق بازار از آنجا که منحصراً با عرضه و تقاضا رابطهٔ تنگاتنگی دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پرواضح است که در این میان دانستن سؤال‌های مصرف‌کنندگان، گوش کردن به گفته‌