میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

هنگامي كه مورد مصاحبه قرار مي گيريد بايد بدانيد كه هدف شناسايي شما و به دست آوردن اطلاعاتي از چگونگي همراهي شما با ساير افراد و ميل شما براي كاركردن است ، لذا براي حداكثر  موفقيت در مصاحبه  رعايت موارد زير توصيه مي شود :

1.      قبل از مصاحبه اطلاعات لازم  در مورد شغل ،كارفرما و كساني كه گزينش استخدامي را انجام مي دهند به دست آورديد . با مطالعه نشريات تخصصي در زمينه فعاليت كارفرما،رقبا،مشكلات كارفرما و راه حلهاي اين مشكلات ، اطلاعات جامعي به دست آورديد.

2.      در كمترين زمان ممكن پاسخ دهيد و حداكثر زمان را در اختيار مصاحبه گر بگذاريد تا نيازها  را شرح دهد.با سؤالاتي چون “ آيا مي توانيد توضيح بيشتري در اين مورد بدهيد “ از نيازهاي واقعي مصاحبه گر آگاه شويد.

3.      براي رفع نيازهاي مصاحبه گر ابراز علاقه كنيد و در صورت امكان راه حلهايي براي رفع مشكلات بيان كنيد.

4.      قبل از پاسخ گفتن بيانديشيد. پاسخ گويي يك فرآيند سه مرحله اي است .اين مراحل عبارتند از:‌
*      مرحله وقفه ـ در اين مرحله بايد اطمينان حاصل كنيد كه مقصود سؤال را فهميده ايد.
*      مرحله انديشه ـ كه در آن بايد بيانديشيد و پاسخ خود را آماده نماييد.
*      مرحله بيان ـ  بيان پاسخ و تأكيد بر تاثير خود در حل مشكل .

5.      كنترل اعصاب ، آراستگي ، حفظ ظاهر ، پرسش مناسب و اشتياق در  پاسخ گويي.

6.      سعي بر گذاشتن يك تأثير اوليه جذاب روي مصاحبه گر.

7.      مطالعات نشان داده است كه متقاضياني كه ارتباط بهتري برقرار مي كنند ، سر خود را بيشتر تكان مي دهند ، لبخند مي زنند  و نيز رفتارهاي  غير كلامي مشابه از خود بروز ميدهند، نمره بالاتري ميگيرند و اين رفتارهاي غير كلامي 80 درصد نمره رتبه بندي متقاضي را در بر ميگيرد.

8.      درك صحيح از نيازمنديهاي كارفرما و اشتياق براي حل آنها.

9.      ارائه ايده هاي نوين.

10.      ابراز غرور و سرافرازي از كارهاي گذشته خود.

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي