میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

در انواع مختلف مصاحبه ، به منظور مفيد بودن مصاحبه بايد پنج مرحله زير مراعات گردد.

مرحله اول : طراحي مصاحبه
نحوه اجراي مصاحبه را بايد از پيش طراحي كرد و تقاضاي استخدام كارجو را مورد ارزيابي قرار داد. همچنين نقاظ قوت و ضعف متقاضي را شناسايي نمود و با توجه به ويژگيهاي شغل مورد نظر تصوير روشني از يك متقاضي شغل مطلوب را در نظر مجسم كرد. علاوه بر اينها بايد مكان خاصي براي مصاحبه در نظر گرفت كه كمترين مزاحم را داشته باشد و حتي المقدور مكالمات تلفني قطع گردد.

مرحله دوم :  ايجاد تفاهم
در ابتداي مصاحبه بايد به متقاضي خوش آمد گفت و با استقبال از وي او را در وضعيت راحتي قرار داد . اتاق مصاحبه بايد خصوصي ، خلوت ، آرام و بدون رفت و آمد باشد. و چنان باشد كه باعث كاهش تنشهاي رواني متقاضي گردد. سپس بايدبا  پرسيدن سؤالات غير مباحثه اي شخص را قادر ساخت كه كاملتر و هوشيارانه تر به پرسشها پاسخ دهد. در اين مرحله بايد سعي شود كه از متقاضي يك دوست ساخته شود حتي اگر پذيرفته نشود. لذا نه تنها از لحاظ انسان دوستي بلكه به خاطر ايجاد شهرت و اعتبار شركت ، بايد با تمام متقاضيان رفتاري دوستانه و مؤدبانه داشت.

مرحله سوم : انجام مصاحبه
با توجه به مرحله اول و براساس يكي از انواع مصاحبه ، پرسيدن  سؤالات شروع مي گردد ، سؤالات را بايد قبلا در ذهن مرور كرد. از پرسيدن سؤالاتي كه جواب آن بلي يا خير است خودداري نماييد . سؤالاتي بايد پرسيده شود كه پاسخ انها مفصل باشد و از الغا پاسخ به كارجو خودداري گردد. با متقاضي طوري رفتار شود كه احساس آرامش و امنيت داشته باشد. سعي كنيد فقط شما مصاحبه كنيد و از پاسخ دادن پرهيز نماييد. به پاسخهاي متقاضي گوش فرا دهيد و  او را تشويق كنيد كه بطور كامل پاسخ خود را بيان نمايد.

مرحله چهارم : ختم مصاحبه
بايد بدون توجه به زمان سعي شود كه به تمام پرسشهاي متقاضي پاسخ داده شود و در خاتمه مصاحبه از متقاضي بخواهيد كه اگر ابهامي در زمينه شغل دارد بيان نمايد. چنانچه فرد متقاضي مقبول نيست و قصد اعلام نظر بلافاصله داريد ،  بايد به صورت محترمانه و با سياست مطلب را بيان نمود. چنانچه قرار است بعدا تصميم گيري شود بايد نتيجه را ظرف چند روز بعد از مصاحبه به صورت كتبي به متقاضي اعلام  نمود.

مرحله پنجم : مرور مصاحبه
بعد از ترك متقاضي بايد مصاحبه گر يادداشهاي خود را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد و با در نظرگرفتن اشتباهات رايج در مصاحبه ، نظر خود را در باره متقاضي به صورت كتبي بنويسيد. علاوه بر رعايت مراحل پنجگانه مذكور موارد زير را نيز بايد مورد توجه قرار داد :

1.      از يك فرم ساختيافته و آماده استفاده شود.
2.      عجولانه تصميم گيري نشود.
3.      به نكات مثبت متقاضي توجه بيشتري شود.
4.      مصاحبه شونده را دعوت به صحبت كرد.
5.      با همه متقاضيان يكسان مصاحبه شود.

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي