میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
  • مصاحبه گر و مصاحبه شونده، بايد هم زبان و فرهنگ باشند. اگر مصاحبه گر احتمال دهد كه ممكن است مصاحبه شونده به هر دليلي، درباره او بگونه اي نا مناسب تصميم گيرد ، بهتر است مصاحبه را به شخص ديگري واگذار نمايد.

  • مصاحبه گر بايد هدف و منظور مصاحبه را به خوبي بداند تا بتواند جهت و مسير مصاحبه را هدايت كند.

  • مصاحبه گر همچنين بايد از روش ارزش گذاري و طبقه بندي پاسخها آگاهي داشته باشد تا بتواند روش مشابهي را براي تمامي مصاحبه شونده ها در نظر بگيرد.

  • مصاحبه گر بايد شرايطي آرام براي مصاحبه شوندگان فراهم نمايد.

  • مصاحبه گر بايد در تمام مراحل مصاحبه، از اعمال نظرها و تمايلات شخصي خود پرهيز كند و هرگز در مقام بحث و جدل و مخالفت با نظرات مصاحبه شونده برنيايد.

  • مصاحبه كننده بايد مراقب باشد كه شرايط براي تمامي مصاحبه شونده ها  يكسان باشد.

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي