میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

- قبل از شروع مصاحبه و برخورد با مصاحبه شونده، در صورت امكان اطلاعاتي از روحيات، طرز زندگي و خصوصيات رواني او كسب گردد. وجود چنين اطلاعاتي كار مصاحبه را بسيار آسان مي كند.

- چنانچه ميسر باشد قبل از شروع مصاحبه مقدمه اي ارائه كنيد كه مصاحبه شونده متوجه شود نظراتش مهم است .به اين ترتيب موجبات همكاري مصاحبه شونده را فراهم مي نمايد.

- سعي در مطرح نمودن تدريجي سؤالات داشته باشيد و  در به پايان رساندن مصاحبه عجله نداشته باشيد. حتي اگر مصاحبه شونده مطالبي اضافه بر آنچه  مورد نياز است مطرح مي كند ، با صبر و حوصله به وي اجازه دهيد حرفهايش را بزند. در غير اين صورت از گفتن مطالب بعدي طفره خواهد رفت.

- مصاحبه كننده بايد قادر باشد در همان دقايق اول مصاحبه، اعتماد مصاحبه شونده را به خود جلب كرده و در هر مورد بسته به ذوق و علاقه  مصاحبه شونده  محيطي را فراهم نمايد كه مطالبش آزادانه بيان شود.

- در طرح سئوالات مربوط به مصاحبه بايد دقت شود كه نظرات شخصي مصاحبه گر در نحوه بيانش منعكس نگردد. در غير اين صورت مصاحبه شونده براي احراز شغل ،در جهت علائق مصاحبه گر  سخن خواهد گفت.

- ممكن است مصاحبه كننده ضمن مصاحبه متوجه شود تعدادي از جوابهاي مصاحبه شونده درست نيستند. در اينگونه موارد بايد بدون اشاره به اين آگاهي، مطلب را به صورت ديگري مطرح كند و جواب صحيح را دريافت كند.

- كاربرد مصاحبه آزاد به مراتب بيشتر از مصاحبه منظم است. زيرا در مصاحبه منظم، محقق ناچار است از كليه افراد همان سؤالاتي را كه نوشته شده است، بپرسد. ولي با توجه به تعريف مصاحبه آزاد مي توان جاي سئوالات را متناسباً عوض كرد و به بهترين طريق ممكن جواب كليه سؤالات را بدست آورد.

- هرگز نبايد با مصاحبه شونده مخالفت كرد، حتي اگر مطلبي كه مي گويد مخالف ميل مصاحبه گر باشد. بايد توجه داشت كه مخالفت با مصاحبه شونده عدم همكاري ايشان را موجب مي شود.

- اگر مصاحبه با افراد زيادي انجام مي گيرد، بايد مصاحبه گر  سعي كند حتي الامكان ،از همه آنان در شرايط يكسان و مشابهي سؤال نمايد تا جوابها قابل مقايسه با يكديگر باشند.

- حسن ختام مصاحبه، هم از نظر رعايت ادب و هم تامين همكاري آتي مصاحبه شونده، از ضرورترين نكات فني مصاحبه است.

- مصاحبه گراني كه اطلاعات كافي در مورد شغلي كه قرار است براي آن فردي استخدام شود ندارند ، استنباطهاي نادرستي نسبت به كارجويان خواهند داشت .  به عبارت ديگر چون مصاحبه گران در ك درستي از اين كه مؤسسه به دنبال چه فردي و با چه مشخصاتي مي گردد، ندارند ارزيابي دقيقي از مصاحبه شوندگان نخواهند داشت . در تحقيقاتي كه در اين باره انجام گرفته است روشن شده كه مصاحبه گراني كه اطلاعات بيشتري از شغل موردنظر داشتند موفقيت  بيشتري در استخدام فرد مناسب داشته اند.

- چنانچه مصاحبه گران براي استخدام كاركنان بيشتري تحت فشار باشند در مصاحبه خود دقت كمتري خواهند نمود. نتيجه اين امر نيز خطاي درجه بندي متقاضيان شغل خواهد بود.

 

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي