میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

نامه استخدامي اولين ضرب براي تصاحب شغل ميتواند باشد، بايد داشته باشيد كه كارفرمايان روزانه هزارها نامه استخدامي و روزمه براي كاري كه عرضه ميكنند از مردم دريافت ميكنند. هدف شما بايد پيش گرفتن از بقيه باشد، يك نامه استخدامي خوب ميتواند بدرستي براي كارفرمايان تشريح كند كه چرا شما بهترين فرد براي شغل مورد نظر هستيد.

در زير راهبردهايي براي كمك به شما در نظر گرفته شده تا يك نامه استخدامي موفق داشته باشيد:

1 - نامه خود را قبل از فرستادن غلط‏گيري و اصلاح نماييد × اگر بخواهيد كه به طور حرفه‏اي نامه را بنگاريد، حتماً بايد نامه شما خالي از اشتباهايت نظير اشتباهات چاپي، املائي و دستور باشد. بيشتر نامه‏هاي از اين دست به دليل چنين اشتباهاتي تاثير داده نمي‏شوند.

2 - نامه خود را به نام فردي كه شما را استخدام مي‏كند و يا مديريت استخدام و يا قسمت استخدام ارسال كنيد × با شركت فوق تماس بگيريد و نام فردي كه در قسمت استخدام مسئول اين گونه امور است را گرفته و نامه خود را به نام ايشان ارسال نماييد، اين كار يك آغاز و ابتكاري است كه تاثير مثبتي را بر روي خواننده نامه استخدامي شما مي‏گذارد.

3 - نامه خود را به نام شخصي بفرستيد، نه به نام شركت × از اسم و سمت شخص فوق استفاده كنيد در صورت ممكن و تذكير و تانيث ايشان را در صورت عدم آگاهي حدس نزديد، هدف شما اين است كه نامه را براي فردي ارسال كنيد كه قصد دارد شما را استخدام كند و نيز شما قصد همكاري با ايشان را در آينده داريد.

4 - با كلمات دلخواه خود بنويسيد× نامه استخدايم شما به مانند روزمه شما بايد كاملاً نشاندهنده و بازتاب انديشه و تفكر شما نسبت به چنگ آوردن شغل جديد باشد. كارفرمايان دنبال اطلاعات علمي و همچنين شوق و ذوق كاري شما هستند.

5 - كتابهاي مرجع را براي برطرف كردن و احياناً كمك در نكات دتسور و املائي بكارگيرد × براي اينكه واقعاً يك وضعيت نكوهش آوري به وجود مي‏آيد هنگامي كه شما اشتباهات املائي و يا دستور داريد, هرگز در استفاده كردن از كتابهاي مرجع و لغت ترديد نكنيد و حتي از كتابهاي گوناگون كه در دستور، لغت و ادا كردن كلمات كمك مي‏كنند بهره ببريد.

6
- در نامه خود نشان دهيد كه اطلاعاتي از سازمان يا شركت فوق داريد × اين دقيقاً محلي است كه شما مي‏توانيد نشان دهيد كه درباره ايشان تحقيق كرده‏ايد، همينطور و بدون اططلاع شماره تلفن شركت فوق را نگرفته‏ايد، شما مي‏دانيد كه شركت مزبور چه كساني هستند، چه ميكنند و به همين دلايل انتخابشان مي‏كنيد.

7 - از عبارت و جملايت استفاده كنيد كه براي كارفرما قابل شناختن و معني‏دار باشد × نامه خود را تا جايي كه ممكن است مرتب و معني‏دار جلوه دهيد طبقه‏بندي شده آن را عرضه كنيد، دانسته‏هاي خود را از شركت* و خريداران و نيز نحوه عرضه كالا در آنجا بيان كنيد. و وارد كلمات و اطلاعات تصنعي و حرفه‏اي خود كه به شغل مورد نظر مربوط نيست، نشويد.

8 - مطئمن شويد كه آدرس خود به همراه شماره تلفن را در نامه خود قيد كرده‏ايد × حتماً بايد آدرسي كه جواب نامه شما مي‏بايست به آن بازگردد را ذكر كنيد، مي‏تواند شامل كد پستي، شهر، تلفن و آدرس محل سكونت باشد.

9 - حالت رسمي و يا حرفه‏اب به نام خود بدهيد تا خود را به صورت حرفه‏اي جلوه دهيد × در اين صورت نامه شما براي طرح مصاحبه نزديك شده در واقع ارزش نامه شما هنگامي آشكاري شود كه براي مصاحبه دعوت شويد.

10 - “من“ را كم ارزش جلوه دهيد و به “شما“ اهيمت بدهيد × يعي كنيد كه كلماتي مانند “من انتظار دارم“ را به “شما مي‏خواهيد“ تبديل كنيد، در واقع “شما مي‏خواهيد“ مربوط به خواسته‏هاي كارفرما مي‏باشد. شما چه كاري مي‏توانيد براي شركت كارفرما انجام دهيد و در واقع هر چه بيشتر به خواسته‏هاي كارفرما بها دهيد، ميل انجام مصاحبه با شما افزايش مي‏يابد.

11 - مطئمن مطالب را بيان كنيد اما خود نمايي نكنيد × تمامي ملزومات را براي انجام كار شرح دهيد، سعي كنيد تا مسيري را براي ارتباط مناسب بين توانايي‏ها و قابليتهاي خود و نيازهاي كارفرما پيدا كنيد، بر روي قابليت زيست‏پذيري خود تاكيد كنيد و اينكه مي‏توانيد خود را با شرايط كاري وفق دهيد.

12 - مطئم شويد كه كارفرما نامه شما را با بينش منحصر به فرد مربوط به شما مي‏خواند × موضوع اصلي تمامي موارد قابل ذكر در نامه را تجربه، توانايي، قدرت, هنر و نيروي كاري خود قرار دهيد و نيز شرح دهيد كه چگونگي اين موارد در خدمت شركت قرار مي‏گيرد و در اين هنگام سعي كنيد از كلمات و جملاتي استفاده كنيد كه به گرمي حالات شما را بيان كند.

13 - نامه خود را به گونه‏اي طرح كنيد كه نشان دهد مشا به هر نحو شايسته همكاري با ايشان هستيد. × توضيح دهيد كه شما كه هستيد و چه كاري را مي‏خواهيد براي كارفرما انجام دهيد، بيان كردن اين حالات در لغت زياد مشكل نيست و نيز نشان دهيد كه شما خود نيز درخواست همكاري داريد.

14 - ساختمان‏بندي نامه خود را به گونه‏اي تنظيم كنيد كه بيان كننده هدف ويژه و مخصوص خود شما باشد. × هدف اصلي نامه استخدامي خود را در پاراگرفا ابتدايي شرح دهيد، تصميم بگيريد كه بر روي اين موضوع زياد بحث كنيد و مطمئن باشيد كه در عين حال اين كار شما انگيزه كارفرما را براي به جريان انداختن كار شما تقويت مي‏كند.

15 - نسبت به درجات علمي و مدارج تحصيلي خود در نامه اهميت بدهيد × مي‏توانيد به نحوي آنها را جلوه‏دار نمايش دهيد، يا نوع قلم آنها رعوض كنيد و يا زير آنها خطي كشيده و يا مي‏توايند حق در ليستي آنها را ارائه نماييد فقط در تمامي اين حالت سعي داشته باشيد كه قابليت خواندن خود را از دست ندهند. اين كار حتي وقتي كه كارفرما نامه شما را سطحي هم مي‏خواند، مي‏تواند بقدر كافي مؤثر باشد.

16 - كوتاه و مختصر و خلاصه آن را ارئه كنيد × نامه را ساده و تميز ارائه نماييد نه در هم ريخته، در هر پاراگراف از هفت خط بيشتر ننويسيد و نيز سعي كنيد د رهر پاراگراف از پنج خط يا كمتر بهره ببرييد. طول جملات را تنوع ببخشيد، هيچ يك از جملات خود را طولاني عرضه نكنيد اما آنها را كوتاه هم قطع نكنيد، يك صفحه كاملاً كافيست براي يك نامه استخدامي.

17 - توانايي‏هاي خود را با دليل اثبات كنيد × براي هر شغل و سمتي دو نوع توانايي و مهارت علمي داريم: مهارت فني اصلي كه در واقع مهترين ارزش نيز مي‏باشد، دومي مهارتهاي كارداني در سطح وسيع  مي‏باشد كه براي كارفرمايان كاملاً مناسب و از ملزومات ابتدايي مي‏باشد... داشتن اولين نوع شما را هنوز پشت در بسته نگه مي‏دارد ولي همراه شدن اين با دومي شما را موفق مي كند

18 - فقط نامه اصلي را بفرستيد × هرگز كپي اي كپي‏هايي را همراه نامه اصلي و يا بدون نامه اصلي نفرستيد و از چاپگرهاي سونزي نيز بهره نگيريد و همچنين نامه خود را دستخط هم ننويسيد.

19 - كپي از رزومه خود را نيز به نامه استخدامي پيوست بزنيد × حتماً به خطار داشته باشيد كه هدف شما از نامه استخدامي اين است كه روزمه خود را به دست كارفرما برسانيد و شرايط را براي مصاحب فراهم نماييد.

20 - عكس خود را به نامه خود الصاق نكنيد × به غير از نوشتن نامه استدخايم براي شغلهايي مانند: بازيگري و شغلهايي مانند: بازيگري و شغلهايي كه با چهره سر و كار دارند، اختصاص دادن فضايي به عكس خود در نامه استخدامي كاري بيهوده است، براي كارفرمايان همين مهم است كه قابليتها و توانهايي‏هاي شما را با كار خود مرتبط بدانند.

21 - نامه خود را با درخواستي تمام كنيد × اصلي‏ترين هدف در نگارش نامه استخدامي شفاهيان رسيدن به مرحله مصاحبه است بنابر اين در مورد مصاحب در انتهيا نامه خود سئوال كنيد و در خدمت مصاحبه را نيز فراموش نكنيد.

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي